Borelioza. Charakterystyka i objawy

powiklania po boreliozie

Borelioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterie Borrelia, które są przenoszone przez kleszcze. Jest to najczęstsza choroba przenoszona przez kleszcze w Europie i Ameryce Północnej. Objawy boreliozy mogą wahać się od łagodnych do ciężkich i mogą obejmować ból stawów, gorączkę, zmęczenie i charakterystyczną wysypkę znaną jako rumień wędrujący.

Etapy boreliozy – od zakażenia do leczenia

Borelioza dzieli się na trzy stadia: wczesne zlokalizowane, wczesne rozsiane i późne rozsiane. We wczesnym stadium zlokalizowanym infekcja ogranicza się do obszaru wokół miejsca ukąszenia przez kleszcza. Etap ten może trwać do czterech tygodni po ukąszeniu kleszcza. Na tym etapie objawy mogą obejmować gorączkę, ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni i charakterystyczną wysypkę znaną jako rumień wędrujący.

Nieleczona infekcja może rozprzestrzenić się na inne części ciała we wczesnym stadium rozsianym. Etap ten może trwać do sześciu miesięcy po ukąszeniu kleszcza. Objawy na tym etapie mogą obejmować bóle stawów, bóle nerwów, porażenie twarzy i zapalenie opon mózgowych. W późnym stadium rozsianym objawy mogą utrzymywać się przez lata, jeśli nie są leczone. Objawy te mogą obejmować zapalenie stawów, zespół przewlekłego zmęczenia, problemy poznawcze i problemy z sercem.

Diagnozowanie i leczenie boreliozy

Borelioza jest diagnozowana na podstawie połączenia wyników badania fizykalnego i testów laboratoryjnych. Najczęściej stosowanym testem jest dwuetapowy test immunoenzymatyczny (ELISA), który wykrywa przeciwciała przeciwko bakteriom Borrelia we krwi. Leczenie boreliozy zwykle obejmuje antybiotyki, takie jak doksycyklina lub amoksycylina, przez dwa do czterech tygodni, w zależności od stadium zakażenia, a także tlenoterapie boreliozy.

W przypadkach, w których objawy utrzymują się pomimo leczenia antybiotykami, lekarz może zalecić dodatkowe leczenie, takie jak antybiotyki dożylne lub terapia immunomodulująca. Natlenianie komórek okazuje się przydatne.

Ważne jest, aby podjąć środki zapobiegawcze przeciwko boreliozie, takie jak noszenie długich rękawów i spodni, gdy przebywasz na zewnątrz w obszarach, w których często występują kleszcze, oraz stosowanie środków odstraszających owady zawierających DEET lub permetrynę na odzieży i skórze, gdy przebywasz na zewnątrz w obszarach, w których często występują kleszcze.