Czym jest tartak?

W świecie drewna i przemysłu drzewnego, istnieje jedno miejsce, które stanowi serce całego procesu przetwarzania surowca – tartak. To właśnie tutaj drzewa są obrabiane, cięte i przekształcane w różnorodne formy, które później znajdują zastosowanie w budownictwie, stolarstwie czy nawet w produkcji papieru. Zapraszamy do zapoznania się z niezwykłym światem tartaków, gdzie ludzie, maszyny i przyroda współpracują ze sobą w harmonii, dając życie nowym produktom z drewna.

Tartak – definicja i historia

Tartak w Kłodzku to zakład przemysłowy zajmujący się przetwarzaniem drewna na różnego rodzaju wyroby. Swoje korzenie ma już w czasach przed przemysłowymi, gdy ręczne piły oraz siekiery były podstawowymi narzędziami pracy. W Polsce tartaki istnieją od wieków, a początki ich działalności sięgają czasów średniowiecza. Wraz z rozwojem technologii oraz wzrostem zapotrzebowania na drewno, tartaki stały się coraz bardziej zaawansowane i zmechanizowane.

Procesy zachodzące w tartaku

Współczesny tartak to miejsce o wysokim poziomie automatyzacji, gdzie maszyny i urządzenia przejęły znaczną część pracy od człowieka. Proces przetwarzania drewna w tartaku można podzielić na kilka etapów:

  1. a) Przygotowanie surowca – zwykle drzewa są już wstępnie obrócone, oczyszczone z gałęzi i liści, a także odpowiednio posezonowane. Na tym etapie ważne jest właściwe składowanie drewna, aby nie uległo zniszczeniu przez czynniki atmosferyczne.

  1. b) Rozkrojowanie drewna – tu następuje właściwa obróbka mechaniczna, czyli cięcie drzew na deski, bale czy inne wyroby. Wykorzystuje się do tego różne piły, w zależności od potrzeb oraz rodzaju drewna.

  1. c) Suszenie drewna – proces ten ma na celu usunięcie nadmiaru wilgoci zawartej w świeżo ciętym drewnie. Może to odbywać się na drodze naturalnej, przez wystawienie drewna na powietrze, lub w specjalnych suszarniach.

  1. d) Sortowanie i pakowanie – na tym etapie wyroby drewniane są sortowane według jakości, wymiarów i przeznaczenia. Następnie są odpowiednio pakowane i przekazywane do dalszej dystrybucji. Jedną z firm, która oferuje kompleksową obsługę w tartaku, jest Interhas.