Dlaczego warto wykonać renowację instalacji grzewczej?

Korzyści z renowacji instalacji grzewczej

Zwiększająca się w Polsce emisja spalin do atmosfery przekłada się na powstawanie smogu, a tym samym niską jakość powietrza. Trujące spaliny mają negatywny wpływ nie tylko na środowisko, ale i zdrowie mieszkańców. W celu poprawy obecnej sytuacji powstają programy naprawcze, które zakładają m.in. dofinansowanie wymiany bądź renowacji instalacji grzewczej. W jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do poprawy kondycji środowiska naturalnego? Czy i jak branża kominowa rozwiązuje problem powstawania smogu?

Problem  zanieczyszczenia powietrza w Polsce trwa od dłuższego czasu. Spalanie śmieci, używanie złej jakości paliwa, korzystanie z przestarzałych kotłów i kominów, nieprzystosowanych do zmieniających się norm, skutecznie powodują powstawanie smogu i uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Badania przeprowadzone przez GIOŚ potwierdzają, że powietrze w Polsce, mimo, że najgorsze w Europie, nie ulega poprawie.

Działania na rzecz poprawy środowiska

Ze względu na to, realizowane są różne programy – m.in. „Czyste Powietrze”, którego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery trujących spalin, powstających na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Biorąc udział w programie, użytkownicy mogą skorzystać z dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dzięki temu zapewnią lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku, a co więcej przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Uczestnicy projektu mogą wnioskować o dotację nie tylko na termomodernizację, ale co istotne na wymianę urządzenia grzewczego wraz z systemem odprowadzania spalin.

– Cieszymy się, że z uwagi na zanieczyszczenia powietrza i duży problem smogu zaczęto wprowadzać programy naprawcze. My również, jako firma działająca w branży kominowej staramy się przyczyniać do poprawy jakości powietrza i środowiska, m.in. przeprowadzając badania antysmogowe oraz w oparciu o nie opracowując innowacyjne rozwiązania do urządzeń grzewczych. Zależy nam, aby uzyskane wyniki stanowiły element edukacyjny nie tylko dla osób zawodowo związanych z problemem, ale całego społeczeństwa – wyjaśnia Paweł Jarzyński, Prezes zarządu firmy Jawar.

Opracowane przez firmę Jawar badania rzucają zupełnie inne światło na problematykę walki ze smogiem, jak i aktualne wytyczne w tym zakresie. Przedstawione wyniki potwierdzają, że tylko dobrze dobrany i eksploatowany (regularnie czyszczony) system kominowy, zapewnia deklarowaną przez producentów ilość emitowanych zanieczyszczeń. Wart podkreślenia jest fakt, że jeżeli użytkownik wymieni swoje stare urządzenie grzewcze na takie, które spełnia wymagania stawiane urządzeniom z tzw. czystym spalaniem, nie dostosowując przy tym komina do nowego urządzenia, to ilość emitowanych zanieczyszczeń nie zmniejsza się, a wręcz wzrasta. Do podobnej sytuacji dochodzi, gdy system kominowy odprowadzający spaliny będzie za wąski np. z powodu nie czyszczenia osadów z sadz.  – Zrealizowane przez nas badania, z wykorzystaniem systemu kominowego Jawar NORD pokazały, że doprowadzenie przewodem kominowym wstępnie podgrzanego powietrza w/w kominem zmniejsza emisję pyłów – oznacza to zatem, że Jawar NORD przyczynia się do zmniejszenia smogu poprzez niską emisję pyłów, ale i zwiększa odzysk ciepła o 5%. Nasze najnowsze badania mają na celu opracowanie drugiej generacji NORD’a , chcąc zwiększyć tę wartość, do co najmniej 10% – dodaje Paweł Jarzyński.

Czy renowacja komina jest konieczna i jak możemy ją wykonać?

Każda konstrukcja budowlana, także komin ma określoną żywotność. System kominowy działa w specyficznych warunkach związanych z wysoką temperaturą, kwasami, chlorkami, fluorami oraz wilgocią. Jest to zabójcza kombinacja, która znacznie ogranicza trwałość i szczelność komina. Nierzadko to sami domownicy przyczyniają się do tej destrukcji, poprzez zaniechanie okresowych przeglądów kominiarskich czy stosowanie nieodpowiedniego paliwa. Pojawiają się wówczas mokre wykwity, plamy w mieszkaniu czy nieprzyjemny zapach. Drugą kwestią jest zmiana technologii grzewczej, względem której stawiane są wyższe wymagania dla komina. W tej sytuacji stary komin może im nie sprostać. Co domownicy mogą zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli stary komin usytuowany jest za daleko, ma nieodpowiednią średnicę, a jego stan techniczny jest w słabym stanie, najlepszym rozwiązaniem jest budowa lub instalacja nowego komina. Choć na pozór kosztowne, zapewni prawidłowe i bezpieczne użytkowanie z urządzenia grzewczego. Nowy komin podlega wieloletniej gwarancji oraz może być finansowany w ramach programów antysmogowych.

Jeśli jednak użytkownicy nie chcą decydować się na całkowitą wymianę instalacji – do najczęściej spotykanych sposobów naprawy, uszczelnienia komina i zabezpieczenia go przed destrukcyjnym działaniem kondensatu należy montaż wkładu stalowego. Wówczas użytkownik ma do dyspozycji całą gamę rozwiązań, począwszy od trybu pracy po geometrię i rodzaj materiału z jakiego są wykonane.

Jeżeli komin ma odpowiedni przekrój, a podłączyć chcemy do niego urządzenie emitujące spaliny suche (np. kominek) można zastosować specjalną masę uszczelniającą do kominów. Masa uszczelniająca to zaprawa w postaci sypkiej, która po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody tworzy masę gotową do użycia. Służy ona do uzupełniania ubytków wewnątrz ścian przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Renowacja komina z cegły

Renowacja komina ceglanego, poprzez montaż rur ceramicznych, produkowanych w technologii prasowania izostatycznego jest najtrwalszą metodą naprawy komina. Technologia polega na wprowadzeniu do środka istniejącego komina rur i kształtek ceramicznych odpowiednio ze sobą połączonych i wycentrowanych. Prawidłowo przeprowadzona naprawa pozwoli na bezawaryjną współpracę komina z urządzeniami grzewczymi opalanymi różnymi rodzajami paliw.

Korzystając z urządzeń grzewczych i systemów odprowadzania spalin warto na bieżąco monitorować ich stan i w razie konieczności przeprowadzić renowację. Najlepiej jednak, o ochronie środowiska, jak i o własnych oszczędnościach  myśleć już na etapie planowania budowy domu. Jest to idealny moment na dobranie odpowiedniego rodzaju ogrzewania, który nie będzie wiązał się z emisją trujących spalin.