Jakie zabezpieczenia stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych?

rozdzielnice elektryczne zabezpieczenia

Rozdzielnie elektryczne stanowią kluczowy element infrastruktury elektrycznej każdego budynku, zapewniając bezpieczne i efektywne rozprowadzanie energii elektrycznej do poszczególnych obwodów. Aby zminimalizować ryzyko awarii i zagrożeń dla ludzi oraz sprzętu, stosuje się w nich szereg specjalistycznych zabezpieczeń. Poniższy artykuł przybliża, jakie rodzaje zabezpieczeń są wykorzystywane w rozdzielniach elektrycznych, podkreślając ich znaczenie dla bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii.

Zabezpieczenia nadprądowe

Zabezpieczenia nadprądowe to podstawowa forma ochrony stosowana w rozdzielnicach elektrycznych. Ich głównym zadaniem jest ochrona instalacji przed skutkami przeciążeń i zwarć, które mogą prowadzić do uszkodzenia kabli oraz urządzeń elektrycznych. Zabezpieczenia te działają na zasadzie wykrywania nadmiernego przepływu prądu w obwodzie i automatycznego odłączania zasilania w celu zapobiegania dalszym uszkodzeniom. Wykorzystuje się w tym celu różnego rodzaju wyłączniki nadprądowe, w tym wyłączniki instalacyjne (MCB) oraz wyłączniki różnicowoprądowe (RCD), które monitorują różnicę prądów pomiędzy przewodami fazowymi a neutralnym, szybko reagując na wszelkie nieprawidłowości.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Kolejnym ważnym elementem zabezpieczeń w rozdzielnicach elektrycznych są urządzenia przeciwprzepięciowe. Ich zadaniem jest ochrona przed skutkami przepięć, które mogą wystąpić na skutek burz lub zmian w sieci elektrycznej. Mogą one bowiem uszkodzić zarówno instalację elektryczną, jak i podłączone do niej urządzenia. Urządzenia przeciwprzepięciowe działają przez szybkie odprowadzenie nadmiernego napięcia do ziemi, chroniąc w ten sposób całą instalację przed uszkodzeniem. Są to niezbędne elementy, w które wyposażone jest każda nowoczesna rozdzielnica elektryczna. Euro-elektro.pl to firma, która oferuje szeroki wybór rozwiązań zabezpieczających przed przepięciami, dopasowanych do różnych potrzeb i specyfikacji technicznych.

Zabezpieczenia przed pożarem

Zabezpieczenia przed pożarem w rozdzielnicach elektrycznych mają za zadanie minimalizować ryzyko wystąpienia pożaru spowodowanego przez instalację elektryczną. Stosuje się w tym celu zarówno pasywne, jak i aktywne rozwiązania. Do pasywnych zabezpieczeń należą materiały niepalne i trudnopalne, z których wykonane są obudowy rozdzielnic oraz zastosowanie odpowiednich technik instalacyjnych, które zapobiegają przegrzewaniu się elementów instalacji. Z kolei w ramach zabezpieczeń aktywnych stosuje się czujniki dymu i temperatury, które w przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą automatycznie odłączyć zasilanie lub uruchomić systemy gaśnicze. Takie zintegrowane systemy zabezpieczeń zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, chroniąc przed potencjalnymi zagrożeniami pożarowymi.