Karty coachingowe

Coach towarzyszy klientom w realizacji ich celów zawodowych oraz osobistych. Na początku pomaga im w zrozumieniu uch aktualnej rzeczywistości. Tworzy przestrzeń do obserwowania jej z różnych perspektyw. W następnym kroku wspiera klientów w szukaniu zupełnie nowych opcji działania. Coach ma różne sposoby, aby stać się użytecznym dla innych. Może zadawać mocne pytania i starać się odzwierciedlić to, co według niego ma znaczenie. Używa różnych technik coachingowych, takich jak kapelusze de Bono, analiza pola sił czy koło życia. W końcu sięga po różnorodne formy pracy, jak chociażby ustawienia systemowe, myślenie wizualne czy praca z przestrzenią.

Karty coachingowe – do czego służą?

Na rynku znaleźć można wiele różnego typu kart, które warto wykorzystać właśnie w takiej pracy. Karty coachingowe, tym bardziej takie, które wykorzystują zdjęcie albo rysunek są niezwykle użyteczne na etapie opisywania rzeczywistości i przynoszą sporo ciekawych skojarzeń, kiedy pracuje się z opcjami. Karty sprawdzają się w przypadku pracy indywidualnej, jak również w pracy grupowej. Pracując w zespole nierzadko, korzysta się z nich celem budowania relacji w pierwszej z faz wspólnej pracy oraz do wzmocnienia postaw uważności i zaangażowania, przygotowując klientów do wzajemnego wspierania się.

Karty coachingowe – w jaki sposób z nimi pracować?

Identyfikacja grupy

W zbudowaniu zgranej drużyny pomocna jest samoświadomość uczestników, w czym są oni najlepsi, jak i w czym ich grupa wyróżnia się na tle pozostałych teamów. Podczas identyfikacji bardzo dobrze sprawdzą się karty, gdyż ludzie chętnie integrują się dookoła graficznych symboli.

Należy rozłożyć karty coachingowe i poprosić, żeby zespół dokonał wyboru:

  • karty- symbolu grupy. Na symbol muszą się zgodzić wszystkie osoby należące do zespołu. Mogą negocjować wybór do chwili osiągnięcia pełnej jednomyślności. Następnie trzeba zapytać dlaczego właśnie wybrali taką, a nie inną kartę,
  • karty opisujące słabe strony zespołu – możliwe jest wybranie 1 do 3 kart. Kiedy grupa znajdzie najsłabszą swoją stronę, konieczne jest przeprowadzenie dyskusji, co można uczynić celem ograniczenia wpływu słabszych stron na funkcjonowanie całego zespołu,
  • karty będące symbolem całości grupy – czym grupa wyróżnia się pozytywnie na tle innych, takich samych grup? Jak, jeszcze lepiej aniżeli dotychczas, skorzystać z mocnych stron na poprawienie działalności grupy?

Ćwiczenie – jakie wnoszę zasoby 1?

Dobry zespół można zbudować starając się wykorzystywać silne strony wszystkich jego członków. Unikajmy także przydzielania zadań, w których to członkowie grupy czują się raczej słabi albo mają kłopoty, żeby im sprostać.

Każdy z uczestników musi wybrać kartę będącą symbolem zasobu, jaki wnosi do grupy. Warto dać nieco czasu na przemyślenie odpowiedzi. Później uczestnicy muszą po kolei pokazać własne karty i odpowiedzieć, jaka jest ich silna strona i jak mogą ją wykorzystać do rozwijania zespołu.

Później podobnie pracuje się z kartami będącymi symbolem słabych stron. Po każdej odpowiedzi uczestnika reszta członków grupy stara się znaleźć metodę, w jaki sposób unikać niepowodzeń mających związek ze słabymi stronami.

Ćwiczenie – jakie wnoszę zasoby 2?

Osoba siedząca po prawej stronie dokonuje wyboru karty mającej być symbolem mocnych stron sąsiada i wyjaśnia co ten talent czy zasób może wnosić do teamu, jak może pomóc w jego budowaniu. Takie ćwiczenie pomoże nie tylko w odnalezieniu mocnych stron, ale również będzie sprzyjało integracji grupy. Dzięki takiemu ćwiczeniu wybrani uczestnicy mogą odkryć mocne strony, z których nie zdawali sobie jak dotąd sprawy.