Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa?

pelna ksiegowosc

Każda firma zobowiązana jest prawnie do prowadzenia księgowości. Ma ona postać uproszczoną i pełną. O ile jest to pierwsza postać, zadanie jest całkiem proste. Natomiast pełna księgowość to bardziej skomplikowane czynności. Warto wówczas skorzystać z usług profesjonalnego księgowego. Warto wiedzieć, kogo obowiązuje prowadzenie pełnej księgowości, a kogo nie.

Czym takim jest pełna księgowość?

Księgowość to trudny temat, dlatego warto doszkolić się z tego lub zatrudnić specjalistę. Pełna księgowość w Wilanowie jest dość skomplikowana, ponieważ to forma dokumentowania wielu zdarzeń gospodarczych. Opiera się ona na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i obecnie uznawana jest za najtrudniejszą formę rozliczania działalności gospodarczej. Mimo wszystko daje ona najwięcej dokładnych informacji o kondycji finansowej firmy.

Pełna księgowość wymaga prowadzenie wszystkich dokumentów, które obowiązkowe są dla księgowości uproszczonej. Poza tym należy prowadzić też prowadzić dodatkowe rejestry i ewidencje. Dzięki nim można kontrolować zmiany w majątku przedsiębiorstwa, rozliczenia z kontrahentami oraz przepływy pieniężne. Wszystko to zawarte jest w księgach rachunkowych, które obejmują dzienniki, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, wykaz składników i pasywów, uzgodnienia sald i inne.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Warto wiedzieć, że nie każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia tak skomplikowanego typu księgowości. Takie prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Warszawie na Mokotowie dotyczy głównie dużych firm lub podmiotów, które osiągają wysokie obroty roczne. Oczywiście, jeśli małe przedsiębiorstwo chciałoby prowadzić pełną księgowość, ma taką możliwość. Wówczas jest to kwestia wyboru, a nie obowiązku.

Pełna księgowość obowiązkowa jest zawsze dla spółek partnerskich i handlowych. Ponadto wymóg ten obejmuje organizacje budżetowe. Jeśli organizacja funkcjonuje na zasadach prawa bankowego lub pokrewnych przepisów, również zobowiązana jest do pełnej księgowości. Podobnie jest w przypadku samorządów i związków samorządowych. Osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych także mają narzucony typ księgowości. Ostatnią grupą są jednostki, działające dzięki otrzymanym subwencjom czy dotacjom.