Kto może kierować ruchem?

kierownie ruchem drogowym

Kierowanie ruchem drogowym wymaga odpowiednich umiejętności, wiedzy oraz uprawnień. Jednak nie każdy wie, kto tak naprawdę może pełnić tę ważną funkcję na polskich drogach. W poniższym artykule przedstawiamy informacje na temat osób, które mają prawo kierować ruchem, jak zdobyć odpowiednie uprawnienia oraz jakie są obowiązki związane z tą rolą.

Jakie podmioty są uprawnione do kierowania ruchem drogowym?

Zgodnie z przepisami prawa, osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym to przede wszystkim funkcjonariusze Policji. Są oni odpowiedzialni za utrzymanie porządku na polskich drogach oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak wypadki czy karambole, funkcjonariusze mogą również decydować o tymczasowej zmianie organizacji ruchu w celu ułatwienia akcji ratunkowej. Ponadto, mają także prawo do wydawania stosownych poleceń uczestnikom ruchu drogowego.

Inne służby mundurowe, takie jak Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa czy Straż Pożarna również mogą kierować ruchem w sytuacjach szczególnych. Ich obecność na drogach związana jest zazwyczaj ze zdarzeniami o charakterze interwencyjnym, wymagającymi koordynacji ruchu drogowego.

Wojewódzcy inspektorzy nadzoru ruchu drogowego są kolejnymi osobami, które mają prawo kierować ruchem na polskich drogach. Są oni funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego, odpowiedzialnymi za kontrolowanie stanu technicznego pojazdów oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą oni wydawać stosowne polecenia kierującym pojazdami oraz innym uczestnikom ruchu.

Inne osoby z uprawnieniami do kierowania ruchem

Oprócz funkcjonariuszy służb mundurowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru ruchu drogowego, istnieją również inne osoby, które mogą ręcznie kierować ruchem na podstawie posiadanych uprawnień. Przykładem takiej sytuacji jest kierowanie ruchem przez osoby z uprawnieniami do kierowania ruchem przy pracach drogowych czy podczas imprez masowych.

W takim przypadku osoba chcąca pełnić funkcję kierowania ruchem musi posiadać odpowiedni certyfikat. Kursy i szkolenia dla osób zainteresowanych zdobyciem takich uprawnień są organizowane przez różne instytucje, takie jak ośrodki szkolenia kierowców czy specjalistyczne firmy szkoleniowe. Ukończenie odpowiedniego kursu i zdanie egzaminu końcowego pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym.