Do tego, aby założyć własną firmę i świadczyć usługi pomocy drogowej niezbędna jest laweta. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy samochód do przewozu pojazdów może pełnić funkcje lawety pomocy drogowej. W artykule piszemy o podstawowych wymaganiach technicznych, różnicach między pojazdem specjalnym i formalnościach związanych z rejestracją autolawety. 

Samochód do przewozu pojazdów a pomoc drogowa

Dokonując zakupu autolawety możemy zauważyć, że w jej dowodzie rejestracyjnym znajduje się informacja o możliwości przewożenia innych czterokołowców. Przy czym, należy pamiętać, że nie oznacza to posiadania uprawnień do wykorzystywania jako samochód pomocy drogowej. Na czym zatem polega różnica między tymi pojazdami? Z praktycznego punktu widzenia, oba pojazdy służą do transportu czterokołowców. Jednak auta do przewożenia pojazdów nie muszą mieć dodatkowego wyposażenia i nie są zobligowane do spełniania warunków technicznych, jakim podlegają autolawety pomocy drogowej. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że brak posiadania odpowiednich uprawnień wiąże się z ryzykiem uzyskania wysokiego mandatu karnego w razie kontroli. Szeroki wybór lawet oferuje wiele firm w Polsce, jedną z nich jest producent autotransporterów Kegger

Wymagania dotyczące lawety pomocy drogowej

Wiemy już, czym jest samochód specjalny do przewozu pojazdów. A jakie warunki musi spełniać autolaweta, aby została legalnie dopuszczona do świadczenia usług pomocy drogowej? Wśród podstawowych wymagań technicznych należy wymienić:

  • kabinę kierowców w kolorze żółtym;
  • biało-czerwone oznaczenia elementów wystających poza obręb pojazdu;
  • wyposażenie w hol giętki i sztywny;
  • żółty sygnalizator świetlny widoczny z odległości co najmniej 150 m. 

Poza tym, niezbędne są aktualne badania okresowe potwierdzające sprawność techniczną lawety oraz dodatkowe wyposażenie, w tym m.in. podnośniki, kompresory czy skrzynki narzędziowe z kompletem przydatnych akcesoriów do wykonywania szybkich napraw na miejscu. 

Rejestracja pojazdu pomocy drogowej

Proces rejestrowania autotransportera jako samochodu pomocy drogowej przebiega podobnie, jak w przypadku innych pojazdów. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji właściwego urzędu, złożyć stosowny wniosek oraz wnieść opłatę za wydanie dokumentu. Do tego, aby urzędnik mógł zarejestrować pojazd, właściciel lub inna osoba posiadająca pełnomocnictwa powinna okazać:

  • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne (jeśli auto było wcześniej używane);
  • umowę kupna-sprzedaży;
  • kartę pojazdu;
  • pełnomocnictwo (jeśli właściciel nie składa wniosku osobiście).

Poza tym, jeśli laweta była sprowadzana z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, w urzędzie należy przedłożyć dowód odprawy celnej przewozowej.