Tomografia komputerowa zębów — ile kosztuje?

Tomografia komputerowa zębów, zwana także tomografią stożkową lub CBCT, jest jednym z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych sposobów diagnostyki stomatologicznej. Jest to badanie obrazowe, które umożliwia uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów zębów, kości twarzy i struktur anatomicznych znajdujących się w ich pobliżu.

Koszt tomografii komputerowej uzębienia

Koszt tomografii komputerowej zębów zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja gabinetu stomatologicznego, rodzaj tomografu, stopień skomplikowania badania oraz doświadczenie i renoma lekarza przeprowadzającego badanie. W Polsce cena tomografia komputerowa zębów w Krakowie wynosi zazwyczaj od 200 do 800 złotych za jedno badanie. W niektórych gabinetach stomatologicznych istnieje także możliwość wykonania tzw. tomografii konwencjonalnej, która jest tańsza, ale jednocześnie mniej precyzyjna niż tomografia komputerowa.

Należy jednak pamiętać, że koszt badania nie powinien być jedynym kryterium wyboru miejsca, w którym zostanie wykonana tomografia komputerowa zębów. Ważne jest również doświadczenie i wiedza lekarza oraz jakość wykorzystywanego sprzętu. W przypadku zbyt niskiej ceny badania istnieje ryzyko, że nie będzie ono przeprowadzone w należyty sposób lub będzie wykonywane na niedostatecznie zaawansowanym sprzęcie, co może wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu i wyników badania.

Ceny tomografii komputerowej

Warto też pamiętać, że w niektórych przypadkach koszt tomografii komputerowej zębów może być pokryty przez ubezpieczenie zdrowotne, jednakże wymagane są wtedy szczególne wskazania medyczne i zaświadczenie od lekarza.

Cena tomografii komputerowej zębów zależy od wielu czynników i może różnić się w zależności od lokalizacji i specyfiki gabinetu stomatologicznego. Czasami tomografia komputerowa wykazuje, że trzeba zrobić protezy zębowe w Krakowie. Warto jednak pamiętać, że wybór miejsca, w którym zostanie wykonane badanie, nie powinien być oparty jedynie na cenie, a należy również brać pod uwagę jakość sprzętu oraz doświadczenie i wiedzę lekarza przeprowadzającego badanie.