Czym jest intercyza i dlaczego warto ją podpisać u notariusza?

informacje o intercyzie

Intercyza, znana również jako umowa majątkowa małżeńska, to temat, który budzi wiele emocji oraz pytań. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie mogą podpisać małżonkowie, mający na celu uregulowanie kwestii finansowych i majątkowych w związku. W dobie dynamicznych zmian prawnych i społecznych, coraz więcej par decyduje się na ten krok, doceniając jego znaczenie dla przyszłości i stabilności zarówno osobistej, jak i rodzinnej. Ale czym dokładnie jest intercyza i dlaczego warto rozważyć jej podpisanie u notariusza? 

Znaczenie intercyzy

Intercyza to umowa majątkowa, którą małżonkowie mogą zawrzeć zarówno przed, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Jej głównym celem jest ustalenie zasad zarządzania majątkiem w małżeństwie oraz podziału majątku w przypadku rozwodu czy śmierci jednego z małżonków. W praktyce umowa ta pozwala na odstępstwo od ustawowego ustroju majątkowego wspólności majątkowej, który w Polsce obowiązuje domyślnie. Dzięki intercyzie małżonkowie mają możliwość określenia, które elementy majątku będą stanowić wspólność majątkową, a które zostaną wyłączone z niej, stając się majątkiem osobistym każdego z małżonków.

Korzyści z podpisania intercyzy u notariusza

Decyzja o podpisaniu intercyzy u notariusza to wybór, który zapewnia bezpieczeństwo prawne obu stron umowy. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, gwarantuje, że umowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jej treść jest jasna i zrozumiała dla obu małżonków. Ponadto, notarialne poświadczenie umowy zapewnia jej niepodważalność w świetle prawa, co jest kluczowe w przypadku ewentualnych sporów sądowych. Przykładowo, intercyza notariusz we Wrocławiu może doradzić parze najlepsze rozwiązania dostosowane do ich indywidualnej sytuacji majątkowej, a także przeprowadzić przez cały proces podpisania umowy, zapewniając kompleksową obsługę i wsparcie.

Kiedy warto rozważyć podpisanie intercyzy?

Podpisanie intercyzy warto rozważyć w wielu sytuacjach, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Jest to szczególnie istotne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, gdyż umożliwia wyłączenie przedsiębiorstwa z majątku wspólnego, chroniąc je przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli małżonka. Intercyza jest także rozwiązaniem polecany dla par, w których jeden z małżonków wchodzi w związek małżeński z istotnym majątkiem osobistym lub długami. Umożliwia ona ochronę majątku nabytego przed małżeństwem oraz zapewnienie, że długi jednego z małżonków nie obciążą majątku wspólnego. Ponadto, umowa ta może stanowić element planowania sukcesji, pozwalając na jasne określenie zasad dziedziczenia majątku.