Efektywne żywienie loch

hodowla

Hodowla loch ma głównie na celu powiększenie trzody chlewnej. Produkcja prosiąt to uzasadniony etap, który wymaga szczególnej dbałości o zapotrzebowania pokarmowe zwierząt. Zupełnie inaczej wygląda żywienie loch luźnych, a inaczej w okresie ciąży oraz loch karmiących. Pełne zabezpieczenie potrzeb pokarmowych pozwoli cieszyć się wynikiem nawet do 14 prosiąt żywourodzonych.

Żywienie loch przed okresem rozpłodowym

Młodym loszkom należy zapewnić niezbędne składniki energetyczne. Białko i kwasy tłuszczowe wpływają na cykl rujowy i wspierają prawidłowy przebieg ciąży. Niedobory w paszy mogą powodować degenerację jajników, z kolei niewystarczające ilości białka mogą obniżyć mleczność. Zbyt niska podaż białka może być przyczyną poronień lub rodzenia się prosiąt małych i mało żywotnych. Przed okresem rozpłodowym należy w szczególności zadbać o żywienie loch, by wpłynąć na prawidłowy przyrost masy ciała, przebieg ciąży i produkcję mleczną.

Okres ciąży

Warto wiedzieć, że do krycia powinno dojść najwcześniej w 7. miesiącu życia loszki (nie wcześniej niż w 210 dniu). Grubość jej słoniny powinna wówczas wynosić minimum 18 mm. Zwiększenie dawek pokarmowych w okresie ciąży to naturalny proces, który trzeba dostosować do stanu fizjologicznego zwierząt.

hodowla

Ciążowe potrzeby pokarmowe związane są przede wszystkim z prawidłowym rozwojem płodów, macicy, łożyska oraz późniejszą laktacją. W tym czasie żywienie loch powinno być intensywniejsze, ponieważ ma istotny wpływ na wielkość urodzonych prosiąt. W pierwszych 21 dniach ciąży następuje ograniczenie podawania paszy, by następnie zwiększyć dawki po 70 dniu, kiedy to rosną potrzeby pokarmowe rozwijających się płodów. Ponowne zwiększenie intensywności żywienia następuje między 91. a 105. dniem ciąży, by po tym czasie – już w okresie okołoporodowym – uległo obniżeniu.

Żywienie loch karmiących

Okres laktacji wiąże się przede wszystkim z podawaniem zbilansowanej paszy o odpowiednim poziomie białka i aminokwasów. Około 70% białka transferowanego jest do mleka. Gdy zapotrzebowanie nie zostanie spełnione, maciora pobiera białko z własnych tkanek, co wpływa negatywnie na wyniki w kolejnych cyklach produkcyjnych.

Podawanie paszy o zwiększonej koncentracji białka i energii należy rozpocząć w takich samych ilościach, jakie podawano w końcowym okresie ciąży. Następnym krokiem jest stopniowe zwiększanie dawki w ilości około 0,5 kg, aby po pierwszym tygodniu karmienia nie było już konieczności racjonowania paszy, osiągając wagę mieszanki nawet do 7 kg.

Żywienie po odsadzeniu

Potrzeby pokarmowe loch mocno spadają po odsadzeniu prosiąt. Warto jednak pamiętać, że locha wchodzi w okres jałowienia, który trwa od kilku do kilkunastu dni, i w tym czasie również należy zabezpieczyć wszystkie potrzeby bytowe, dostarczając niezbędnych składników polaktacyjnych. Trzeba jeszcze nadmienić, że na 2-3 dni przed ponownym planowanym kryciem, należy zwiększyć dawkę pasz zbożowych. Jest to tzw. flushing, czyli podkarmianie, które zwiększa liczbę oocytów.

Partnerem materiału jest Livelle.