Jak poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce?

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Wypadki drogowe stanowią poważny problem współczesnego świata. Wg danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, co roku na polskich drogach dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy takich zdarzeń. Aby temu przeciwdziałać podejmowane są różne inicjatywy. Jedną z najnowszych jest projekt „Dążymy wspólnie do wizji zero”, którego pomysłodawcą jest firma Introduction to Higher Level. Zostanie on zrealizowany dzięki grantowi w wysokości 50 tys. zł, który firma wygrała w konkursie DHL Parcel zorganizowanym z okazji 50-lecia jej działalności.  

Bezpiecznie z DHL

Dla DHL Parcel bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jedną z nadrzędnych wartości – zarówno w działaniu, jak i w komunikacji z otoczeniem. Wynika to z faktu, że codziennie na ulice całego kraju wyjeżdża ponad 3500 jej kurierów i blisko 1000 kierowców transportu liniowego. Stąd też celem rozstrzygniętego właśnie konkursu „Bezpiecznie z DHL” jest promowanie projektów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Spośród wszystkich nadesłanych pomysłów, wybrana została propozycja firmy Introduction to Higher Level, która już od kilku lat jest obecna w sektorze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Czujemy się odpowiedzialni za to, co dzieje się na drodze, dlatego regularnie organizujemy dla swoich kurierów kursy pierwszej pomocy, na których otrzymują solidną porcję praktycznej wiedzy z tego obszaru. Nasza firma kładzie też duży nacisk na budowanie wśród pracowników świadomości bezpiecznej jazdy już od wielu lat, kiedy to po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w kampanię Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” – mówi Magdalena Bugajło, Dyrektor Komunikacji i PR DHL Parcel. – Teraz postanowiliśmy pójść o krok dalej i zacząć jeszcze szerzej oddziaływać na poprawę jego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W efekcie przeprowadziliśmy konkurs „Bezpiecznie z DHL” z grantem w wysokości 50 tys. zł, w ramach którego zrealizowany zostanie  projekt „Dążymy wspólnie do wizji zero” – dodaje.

Dążymy wspólnie do wizji zero

Pomysł firmy Introduction to Higher Level nawiązuje do działań związanych z poprawą bezpieczeństwa drogowego,  realizowanych przez państwa europejskie, gdzie „wizja zero” oznacza cel, który w 2050 roku powinien zostać zrealizowany – brak ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych. Zaproponowane przez autorów program będzie realizowany się w dwóch etapach. Na pierwszy składać się będą 24 jednodniowe, otwarte dla każdego warsztaty edukacyjne. Wszystkie takie spotkania z ekspertami zorganizowane zostaną w przyszłym roku, podczas lokalnych eventów w wybranych lokalizacjach na terenie całej Polski.

Ich głównym założeniem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w postaci symulatorów jazdy, które będą m.in. odzwierciedlać warunki poślizgu, monitorować czas reakcji na zagrożenie, czy też imitować dachowanie, zderzenia i wagę zderzeniową lub wybuch poduszki powietrznej oraz stan upojenia alkoholowego. Ma to pomóc wpłynąć na wyobraźnię kierowców, którzy będą mogli realnie przekonać się, że każda decyzja mogąca zwiększyć ryzyko wypadku, wiąże się z określonymi konsekwencjami. Podczas spotkań eksperci dadzą jasne wskazówki, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

Drugi etap projektu to 6 interaktywnych szkoleń w formie webinariów, które będą dostępne w sieci i mediach społecznościowych dla każdej zainteresowanej nimi osoby. Podczas takich wirtualnych spotkań eksperci ruchu drogowego, policjanci, psycholodzy transportu i ratownicy medyczni wypowiedzą się nt. różnych obszarów bezpieczeństwa drogowego. Szczegóły nt. miejscowości i terminów, w których będą się odbywać warsztaty z ekspertami oraz kanały internetowe, gdzie będą realizowane webinaria podane zostaną przez DHL Parcel i firmę Introduction to Higher Level w pierwszym kwartale 2020 roku.

– Najistotniejszym czynnikiem na drodze jest człowiek. W ponad 90% zdarzeń to właśnie on zawodzi doprowadzając do niebezpiecznych sytuacji, niekiedy tragicznych w skutkach. Nie mamy więc wątpliwości, że największą skuteczność w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przynoszą projekty skierowane na zmianę przyzwyczajeń i poprawę świadomości użytkowników dróg. Chcemy, aby każdy uczestnik naszego projektu zrozumiał realne zagrożenia, które mogą pojawić się na drodze oraz spojrzał dojrzale na swoje postępowanie, chcąc wyeliminować błędne przyzwyczajenia – mówi Mariusz Sztal, Prezes Zarządu Introduction to Higher Level.

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W całym 2018 roku wg danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zgłoszonych zostało 436 414 kolizji drogowych, a także 31 674 wypadków. Różne zdarzenia drogowe niosą więc za sobą wiele negatywnych konsekwencji – zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i ekonomicznych. Jednak świadomy uczestnik ruchu drogowego nie stanowi niebezpieczeństwa dla innych osób. To z kolei przekłada się na budowanie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za innych na drodze.

– Udział kierowców w szkoleniach, pokazach lub innych wydarzeniach mających na celu podnoszenie ich umiejętności jest niezwykle korzystne dla poprawy bezpieczeństwa na drodze. To samo dotyczy także budowania u nich świadomości społecznych konsekwencji niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym czy też postawy odpowiedzialności za bezpieczną jazdę. Edukacja w tych obszarach jest  niezwykle ważna, ponieważ na coraz wyższym poziomie bezpieczeństwa na drodze zyskujemy wszyscy – podkreśla podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.