Nowoczesne serwerownie – czym się wyróżniają?

co to jest serwerownia

Serwerownia należy do najważniejszych elementów firmowej infrastruktury IT. Na dyskach znajdujących się w niej komputerów zgromadzone są najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyposażenie serwerowni ulega ciągłym zmianom, aby mogły one coraz lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników. Czym charakteryzują się nowoczesne serwerownie?

Szafy rack

Serwery, switche, generatory zasilania UPS i inne urządzenia informatyczne przechowywane są w serwerowniach w szafach rack, nazywanych także szafami serwerowymi. Pozwalają one na uporządkowanie oraz zabezpieczenie wszystkich sprzętów i przewodów wchodzących w skład systemu. Parametry szaf rack są zestandaryzowane. Najczęściej spotyka się modele o szerokości montażowej 19 cali, czyli 48,26 centymetra. Wartość ta określa maksymalny rozstaw belek rackowych. Wysokość szaf rack podaje się w jednostkach (U). 1 U wynosi 13 cala, czyli 44,45 milimetra. Standardowe modele stojące mają wysokość od 12 do 47 U. Szafy serwerowe występują w dwóch wersjach: stojącej i wiszącej.

Klimatyzacja, ochrona przeciwpożarowa, zabezpieczenie przed zalaniem

Urządzenia montowane w szafach rack generują znaczne ilości ciepła. Aby zapewnić im odpowiednie warunki do pracy, niezbędna jest klimatyzacja. Optymalna temperatura, jaka powinna panować w serwerowni, mieści się w przedziale 20-24 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza powinna z kolei wynosić 45-55%. Ze względu na dużo ciepła i urządzeń elektronicznych w serwerowni występuje także ryzyko pożaru. Jak podaje ekspert z firmy S-Cabling, do jego gaszenia wykorzystywane są gaśnice proszkowe, śniegowe i halonowe. W celu zabezpieczenia urządzeń przed zalaniem stosuje się podłogi podniesione oraz zabezpiecza się ciągi rur.

Serwerownie mobilne

Kolejnym rozdziałem w rozwoju serwerowni są serwerownie mobilne, zwane także kontenerowymi. Decydują się na nie firmy, które nie mają miejsca na zbudowanie tradycyjnej serwerowni, rozbudowę obecnej lub prowadzą prace remontowe. Wnętrze serwerowni mobilnych składa się z tych samych elementów, co w przypadku tradycyjnych serwerowni (szaf rack, zasilaczy UPS, klimatyzacji czy systemów gaszenia), dzięki czemu nie odbiegają one od nich funkcjonalnością. Są również zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Co więcej, serwerownię mobilną można łatwo przenieść w inne miejsce, na przykład w przypadku relokacji firmy.