Procedury BHP – jakie wymagania określają?

procedury bhp

Procedury BHP dotyczą bezpieczeństwa i higieny w określonym zakładzie pracy. Są zbiorem indywidualnych procedur, które dotyczą pracowników wykonujących swoje obowiązki na określonych stanowiskach. Jakie wymagania określają i kto jest za nie odpowiedzialny? Podpowiadamy.

Czym są procedury BHP?

Procedury BHP to zbiór rzeczowych i szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w określonej firmie. Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków musi doskonale znać te, które bezpośrednio dotyczą jego stanowiska. Obowiązek ten wynika z ustawy i spoczywa na pracodawcy.

Aby uzyskać niezbędną wiedzę na temat aktualnych procedur BHP należy udać się na odpowiednie szkolenie. Jego koszty pokrywa w całości pracodawca. Takie kursy BHP w Krakowie mogą być organizowane zarówno stacjonarnie, jak i w pełni zdalnie, a więc przez internet. W obu tych przypadkach zakres materiału jest identyczny. Na koniec zajęć edukacyjnych przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę kursanta. Otrzymuje on następnie certyfikat, który przedstawia pracodawcy.

Jakie wymagania określają procedury BHP?

W procedurach BHP znajdują się zapisy dotyczące wszelkich kwestii, które dotyczą pracownika wykonującego obowiązki na wybranym stanowisku. Zgodnie z prawem wymagane jest szczegółowe przedstawienie tam informacji dotyczących tego w jaki sposób dbać o stan maszyn i urządzeń, a także jakie środki ochrony indywidualnej stosować. W razie potrzeby to pracodawca musi zapewnić odpowiednią odzież ochronną.

W zakresie procedur BHP znaleźć muszą się także zapisy dotyczące stosowania się do poleceń oraz wskazówek otrzymywanych od przełożonych. Wszelkie obowiązki muszą jednak być wykonywane zgodnie z ogólnymi zasadami z którymi zapoznał się pracownik przed przystąpieniem do pracy.

Należy także zwrócić uwagę na indywidualne zalecenia otrzymane od lekarza medycyny pracy. W niektórych przypadkach mogą one dotyczyć ograniczenia wykonywania określonych czynności. Pracodawca musi więc dostosować procedury BHP indywidualnie dla takiego zatrudnionego.