Rozwód z orzekaniem o winie – jak się do niego przygotować?

adwokat rozwodowy

Pisząc pozew rozwodowy, należy podjąć decyzję czy rozwód będzie przeprowadzony z orzekaniem o winie czy też nie. W przypadku orzeczenia o winie, dobrze jest mieć u swojego boku prawnika, który pomoże zgromadzić odpowiednie dokumenty. Procedura jest skomplikowana. Jak się do niej odpowiednio przygotować?

Czym jest rozwód z orzekaniem o winie?

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego, zasadą jest rozwód z orzekaniem o winie. Sąd może orzec, że winę za rozpad małżeństwa, ponosi jeden z małżonków, oboje małżonkowie albo że żaden z małżonków nie ponosi winy. Rozwód bez orzekania o winie może nastąpić zgodnie z żądaniem obojga małżonków.

Rozwód z orzekaniem o winie w Raciborzu i innych polskich miastach, przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Winne rozpadu mogą być także obie strony. Bardzo często domniemany winny nie godzi się z decyzją współmałżonka. Wówczas sprawa może się poważnie skomplikować.

Jak długo trwa rozwój z orzekanie o winie?

Wiele osób zastanawia się czy rozwód z orzekaniem o winie jest dłuższy. Prawnicy w Raciborzu nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od złożoności sprawy. Rozwód w tym wariancie wymaga angażowania świadków i zgromadzenia dowodów potwierdzających winę. Może się zdarzyć, że sprawa będzie ciągnęła się latami. Może być tak, że domniemany winny lub świadek nie stawi się na wezwanie i wówczas sprawa znacząco się przeciąga.

Rozwód z orzekaniem o winie jest opłacalny, gdy wygranie sprawy może skutkować przyznaniem alimentów na rzecz małżonka. Jednak należy pamiętać, że alimenty na dzieci zostaną przyznane, nawet jeśli wniesiony będzie pozew o rozwód bez orzekania o winie. Gdy w grę wchodzi zdrada, alkoholizm, przemoc psychiczna lub fizyczna albo inne czynniki mogące stanowić powód rozwodu z winy współmałżonka, warto przemyśleć domaganie się winy.

Osoby, chcące zabezpieczyć swoją materialną przyszłość i mają zgromadzone dowody, powinny zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie.