Prowadzenie spraw rozwodowych – jak znaleźć dobrego adwokata?

prawnik

Rozwód dla nikogo nie jest łatwą sprawą. Jest natomiast pewną procedurą, przez którą w określonych okolicznościach należy przejść. Rozwód bez orzekania o winie czy rozwód z orzekaniem o winie – wybór formy rozwiązania małżeństwa zależy od decyzji współmałżonków.

Co warto wiedzieć na temat sprawy rozwodowej?

Pierwszą kwestią jest ustalenie, czy dochodzi do rozwodu bez orzekania o winie, czy jednak ze wskazaniem winnego rozpadu pożycia. Bez wątpienia istotną kwestią jest też podział majątku po rozwodzie. Prowadzenie spraw rozwodowych w Grójcu to codzienność osób, które zawodowo zajmują się pomocą prawną.

Wspólność majątkowa – co należy wiedzieć na ten temat?

Adwokat w Tarczynie w sposób klarowny wyjaśnia najważniejsze informacje w tym temacie swoim klientom. W momencie zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że nabycie dóbr w trakcie jego istnienia wchodzi do majątku wspólnego. Poza tym każdy ze współmałżonków ma swoje osobiste majątki, na przykład te, które uzyskali przed zawarciem małżeństwa.

Podział majątku po rozwodzie – najważniejsze informacje

Moment podziału majątku następuje po ustaniu wspólności majątkowej. Tematem można zacząć się interesować już w trakcie trwania sprawy rozwodowej – wystarczy zniesienie współwłasności u notariusza. Co ciekawe majątki osobiste współmałżonków nie ulegają podziałowi. Dzieli się natomiast majątek wspólny, w którym znajdują się: rzeczy osobiste, wpływy z pensji współmałżonków, dochody z działalności gospodarczej. Co ciekawe, do tej kategorii zalicza się również dochody uzyskiwane z majątku osobistego należącego do któregokolwiek ze współmałżonków, a więc na przykład z wynajmowanego mieszkania męża czy żony. Stan wspólności majątkowej ustaje także na skutek ogłoszenia upadłości majątkowej lub też w wyniku ogłoszenia separacji. Majątek można podzielić przed sądem bądź w drodze umowy. Sprawa o rozwód bywa walką na śmierć i życie, dlatego w toku postępowania pojawia się wiele emocji i trudności.