Z czego składają się koszty sądowe?

Ile zapłacimy w sądzie

Choć każda osoba ma konstytucyjne prawo do sądu, wszelkie postępowania sądowe wymagają uiszczenia odpowiednich opłat, które zbiorczo określane są kosztami sądowymi. Dlatego też to właśnie na nich skupiamy się w tym artykule, w którym poznasz najważniejsze informacje związane z opłatami za postępowanie sądowe.

Czym są koszty sądowe?

Koszty sądowe są elementem nierozerwalnie związanym z postępowaniem sądowym. Uiszczane są one na rzecz Skarbu Państwa i składają się z:

  • opłat sądowych, które dotyczą głównie wszelkich pism i wniosków, rozpoczynających postępowanie sądowe lub związanych z realizacją jego etapów, 
  • wydatki, które są kosztami związanymi z wykonywaniem określonych czynności w toku postępowania sądowego, zaliczyć do nich można między innymi wynagrodzenia biegłych sądowych,
  • koszty kancelaryjne, dotyczące kosztów związanych z wydaniem lub doręczeniem dokumentów dotyczących postępowania sądowego. 

Rodzaje opłat sądowych

W przypadku kosztów spraw sądowych, prowadzonych na podstawie przepisów prawa cywilnego warto także wiedzieć, że wchodzące w ich skład opłaty sądowe dzielą się na 4 rodzaje. Wyróżnia się wobec tego wśród nich:

  • opłaty stałe, które nie mogą być niższe niż 30 zł, jednak również nie wyższe niż 5 000 zł, które najczęściej pobierane są w sprawach związanych z prawami majątkowymi, 
  • opłaty stosunkowe pobierane w sprawach majątkowych wynoszące 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 zł oraz nie więcej niż 100 000 zł,
  • opłaty tymczasowe, które pobierane są w sprawach majątkowych, jeśli nie można określić wartości przedmiotu sporu,
  • opłaty podstawowe, wynoszące 30 zł i pobierane, jeśli nie zostały zastosowane wymienione powyżej opłaty.

Czy można uniknąć kosztów sądowych?

Co do zasady każdy jest zobowiązany do ponoszenia kosztów sądowych. Istnieje jednak pewien wyjątek, którym jest zwolnienie z nich, w przypadku gdy strona postępowania nie jest w stanie ich zapłacić. Zwolnienie z kosztów sądowych jest wydawane na podstawie wniosku, w przypadku którego sporządzenia warto skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak Kancelaria adwokacka Olgi Zubrzyckiej-Staniczek w Chorzowie. Należy w nim bowiem umieścić między innymi szczegółowe informacje związane z sytuacją majątkową, które będą mogły być podstawą dla sądu do zwolnienia z kosztów postępowania.