Zarządzanie nieruchomościami – czym jest i na czym polega?

nieruchomosci

Zarządzanie nieruchomościami jest niezwykle istotną częścią składową danego przedsięwzięcia, niezależnie od jego wielkości oraz rodzaju. Różne elementy składające się na zarządzanie nieruchomościami wymagają innego typu wiedzy, często trudno realizować to tylko w zakresie własnej firmy. Powierzenie tego podmiotowi zewnętrznemu z pewnością będzie dobrym pomysłem. Czym więc jest zarządzanie nieruchomościami i na czym właściwie polega? Podpowiadamy.

Zarządzanie nieruchomościami – dla kogo przeznaczona jest ta usługa?

Zarządzanie nieruchomościami w Gdańsku staje się korzystne zarówno dla właściciela budynku, jak i dla usługodawcy w przypadku pełnej obsługi. Kompleksowe zarządzanie obejmuje w zasadzie wszystkie ich rodzaje – bloki mieszkalne, sklepy oraz galerie handlowe, obiekty magazynowe i logistyczne, a także nieruchomości o charakterze usługowym, jak chociażby hotele.

Wiele firm prowadzi także obsługę administracyjną określonych budynków. Dbają także o prawidłowy stan techniczny obiektów oraz zadowolenie ich mieszkańców. W ramach usług oferują również prowadzenie indywidualnych książek, teczek i najważniejszej dokumentacji technicznej.

Co obejmuje zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności, które mają na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością. Można również wyróżnić właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową danego budynku, bezpieczeństwa użytkowania i właściwą eksploatację, a także poprawną gospodarkę energetyczną w rozumieniu przepisów prawa.

Nie można również zapominać o bieżącym administrowaniu nieruchomością, utrzymywaniem jej w stanie niepogorszonym, a także możliwa jest inwestycja w daną nieruchomość. Reguluje to Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Zarządca nieruchomości w Gdańsku musi zatem kompleksowo dbać o powierzoną mu nieruchomość i nie doprowadzać do jakichkolwiek zaniechań w swojej pracy.