Zastosowanie wag elektronicznych w przemyśle

waga elektryczna

Waga przemysłowa musi odznaczać się wytrzymałością i posiadać odpowiednie wyposażenie, by umożliwiać sprawdzanie masy wielkogabarytowych towarów, w tym również pojazdów. W dobie automatyzacji procesów przemysłowych obsługa wagi powinna być prowadzona w oparciu o systemy elektroniczne, żeby dokonywać szybkiego i skutecznego ważenia, a dane były wysłane do firmowych sieci komputerowych. Współczesne elektroniczne wagi przemysłowe spełniają te warunki.

Wagi przemysłowe z czujnikami tensometrycznymi

Elektroniczne wagi platformowe są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi budowlanej, kolejowej czy rolniczej. Są obecne w zakładach produkcyjnych, hurtowniach i wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ważenia towarów o ponadnormatywnym ciężarze.

Na platformach można ważyć zarówno towary na paletach, w opakowaniach, jak i luzem. Służyć mogą nawet do określania masy kontenerów, wagonów i samochodów. Działanie tych wag opiera się na czujnikach tensometrycznych, na których osadzona jest platforma. To czujniki są odpowiedzialne za przekształcanie wartości mechanicznych w elektryczne i uzyskiwanie szczegółowej masy. Wagi platformowe, hakowe są zasilane sieciowo i przeważnie posiadają wbudowane akumulatory umożliwiające długą nieprzerwaną pracę.

Elektroniczne wagi hakowe

Innym typem elektronicznych wag przemysłowych są tak zwane wagi hakowe przeznaczone do lżejszego ważenia w różnych sektorach przemysłu. Wagi te, nazywane również dźwigowymi, zakończone są hakami z homologacją z jednej strony, natomiast na drugim końcu mają ucha umożliwiające zawieszanie wagi na dźwigu czy innym podnośniku. Waga hakowa jest sterowana za pośrednictwem bezprzewodowego kontrolera zwiększającego bezpieczeństwo pracy. Posiadają też specjalne zabezpieczenia, które zapobiegają wyślizgnięciu się ważonego przedmiotu.

Wagi umożliwiające zarządzanie danymi z ważenia

Elektroniczne wagi hakowe, platformowe i inne systemy ważenia dostępne w ofercie producenta wag Tamtron Polska to w pełni nowoczesne urządzenia umożliwiające gromadzenie danych z ważeń, katalogowanie i zarządzanie nimi. Wyniki ważenia pochodzące na przykład z wag dźwigowych są przenoszone do komputera poprzez połączenie radiowe lub przez kabel USB. Dane z ważeń można też zapisywać w chmurze.