Zasady przeprowadzania audytu finansowego

audyt finansowy

Zlecenie zewnętrznemu partnerowi wykonania audytu finansowego w firmie służy dokonaniu obiektywnej oceny dokumentacji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Przeprowadzaniem audytu finansowego zajmuje się biegły rewident, który w swojej pracy musi dokonać dogłębnej analizy wszystkich dostarczonych do niego dokumentów finansowych. Przeprowadzenie audytu finansowego może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści oraz zwiększyć wiarygodność ich firm w oczach inwestorów.

Główne cele przeprowadzania audytów finansowych przedsiębiorstw

Głównym celem przeprowadzenia audytu finansowego jest rozłożenie na czynniki pierwsze sytuacji finansowej firmy. Przeprowadzając audyt finansowy, specjaliści dokładnie sprawdzają wszystkie sporządzane sprawozdania finansowe oraz obowiązujące w firmie procesy kontrolne i procedury, które służą zabezpieczeniu integralności gromadzonych danych. 

Prowadząc audyt finansowy, biegły rewident chce osiągnąć kilka istotnych celów. Do najważniejszych z nich należą potwierdzenie autentyczności i ważności wszystkich dokonywanych w firmie transakcji finansowych, zbadanie pod kątem poprawności wszystkich dostarczonych mu dokumentów finansowych, wpłynięcie na poprawę efektywności działania przedsiębiorstwa i udoskonalenie obowiązujących w firmie procesów kontrolnych. Przeprowadzenie audytu finansowego służy również przeanalizowaniu wartości firmowych aktywów i pasywów. 

Rzetelnie przeprowadzony audyt finansowy powinien być dobrym źródłem informacji na temat sytuacji finansowej firmy. 

Jakie korzyści dla przedsiębiorcy przynosi przeprowadzenie audytu finansowego?

Cele przeprowadzenia audytu finansowego są zbieżne z korzyściami, jakie przygotowanie takich dokumentów ma przynieść przedsiębiorcom. Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klientów z Biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

Przeprowadzony w przedsiębiorstwie przez biegłego rewidenta audyt finansowy daje klientom wiele korzyści. Z tego względu wielu przedsiębiorców decyduje się na regularne zlecanie przygotowywania takich dokumentów. Właściwie przygotowany audyt finansowy pozwala m.in. znaleźć błędy w obiegu dokumentów i w regulowaniu różnego typu należności. Szybkie odkrycie tego typu błędów da firmie możliwość ich naprawy i ominięcia możliwych później konsekwencji, w tym narzuconych przez urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub bank kar finansowych.

Ważną korzyścią dla firmy, która płynie z przygotowania rzetelnego audytu finansowego, jest ochrona jej interesów przed kosztownymi pomyłkami, a także przed oszustwami ze strony podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwem. Głównym celem przeprowadzania audytów finansowych jest potwierdzanie sytuacji, która została przedstawiona w oficjalnie przygotowanych przez firmę dokumentach. Audyt finansowy może więc potwierdzić prawdziwość danych z przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego.

Audyt finansowy służy np. sprawdzeniu aktualnego stanu finansowego przedsiębiorstwa oraz ocenie, w jakiej kondycji się ono znajduje. Poprzez wykonanie audytu możliwe jest też szybkie znalezienie wszelkich nieprawidłowości. Trzeba pamiętać o tym, że nawet niewielkie pomyłki w rozliczeniach z urzędem skarbowym, z bankiem czy z ZUS-em mogą się wiązać z poważnymi konsekwencjami i być dla firmy bardzo kosztowne. Biegły rewident w dostarczonych firmie dokumentach nie tylko wskaże popełnione na różnych etapach rozliczeń błędy, ale również obszary, w których dokonanie konkretnych zmian pozwoliłoby uniknąć popełniania podobnych błędów w przyszłości.

Audyt finansowy sposobem podwyższenia wiarygodności przedsiębiorstwa

Regularne przeprowadzanie audytów finansowych może być też istotnym atutem firmy w oczach przyszłych inwestorów. Wykonywane audyty finansowe znacznie zwiększają wiarygodność przedsiębiorstwa i sprawiają, że dużo ono zyskuje w oczach nie tylko obecnych, ale i przyszłych klientów.