Zawory rid – o czym mowa?

cysterna

Każdy, kto pracował w branży transportowej i kierował cysterną doskonale wie, czym są zawory rid. Poniższy tekst przybliża temat wszystkim tym osobom, które z pojęciem spotykają się po raz pierwszy w swoim życiu.

Zawory rid – czym właściwie są?

Zawory rid stanowią ważny element wyposażenia cysterny samochodowej. Znajdują zastosowanie podczas transportu niebezpiecznych substancji. W myśl przepisów międzynarodowych muszą być zawsze obecne, gdy przewozi się materiały mogące być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Z jakimi jeszcze rodzajami zaworów można się spotkać?

Zawory rid to oczywiście tylko jeden z typów zaworów. Ich rodzajów jest znacznie więcej. Powszechnie w branży transportowej spotyka się zawory kwasoodporne, które – jak sama nazwa wskazuje – wykazują się dużym stopniem wytrzymałości na działanie kwasów i zasad. Znajdują one zastosowanie w przemyśle chemicznym, gdy ma się do czynienia z przewozem substancji o właściwościach żrących. Pośród popularnych rodzajów zaworów, które stosuje się w zbiornikach, znajdują się także zawory kriogeniczne, zabezpieczające produkty głęboko mrożone. W branży transportowej znany są także zawory bezpieczeństwa, których głównym zadaniem jest zmniejszenie ciśnienia panującego wewnątrz zbiorników. Zawory zwiększają bezpieczeństwo przewozu ładunków, dbając o ich pozostanie w przeznaczonym dla nich miejscu. Bez nich trudno byłoby mówić o spokojnym przewozie substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, wszelkich cieczy i gazów.

Do czego w ogóle potrzebne są zawory w cysternach?

Celem zaworów, jak zresztą nietrudno się domyślić, jest większa kontrola nad przepływem płynnych substancji, które są przewożone w cysternie. Dzięki zaworom można też odciąć dopływ do zbiornika. Zawory mają duże znaczenie, jeśli chodzi o zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas przewożenia różnego typu substancji, zarówno w stanie płynnym, jak i lotnym. Ich przypadkowe wydostanie się mogłoby w wielu przypadkach doprowadzić do stanu zagrożenia życia czy zdrowia osób postronnych.