Charakterystyka i zastosowanie mikropali

mikropale charakterystyka

Obudowa wykopu jest niezbędna, aby pracownicy mogli bezpiecznie pracować w jego wnętrzu. W tym celu wykorzystuje się różne techniki palowania, spośród których coraz większą popularność zyskują mikropale. Z naszego artykułu dowiesz się, jaka jest ich charakterystyka i zastosowanie.

Jak wybrać odpowiedni rodzaj palisady?

Aby ekipy budowlane mogły bezpiecznie prowadzić prace, koniecznie jest zabezpieczenie ścian wykopów regulowane przepisami BHP. Przed przystąpieniem do wyboru technologii, należy przeprowadzić prace geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wybór rodzaju konstrukcji oporowej uzależniony jest od wielu czynników m.in. specyfiki terenu, jego otoczenia, rodzaju gruntu, wielkości wykopu, a także możliwości zastosowania konkretnej metody i związanych z wyborem danego rozwiązania kosztów.

Dobór odpowiedniego sposobu palowania musi uwzględniać wymagania techniczne związane z planowanymi obciążeniami wznoszonej budowli, ale też rodzaj podłoża i jego nośność – wyjaśnia przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów. W celu właściwej stabilizacji ścian wykopu stosuje się kilka rodzajów palisad, spośród których na szczególną uwagę zasługują mikropale.

Mikropale – co to takiego?

Mikropale znane również pod nazwą pali fundamentowych to pale wiercone mające średnicę mniejszą niż 30 cm lub pale przemieszczeniowe o średnicy mniejszej niż 15 cm. Palowanie tego typu stosuje się je najczęściej w celu wzmocnienia fundamentów już istniejących budynków i mostów oraz do stabilizacji obiektów na gruntach słabonośnych. Coraz częściej mikropale służą również do kotwienia elementów podlegających wyporowi, posadowienia słupów energetycznych czy nawet dużych mostów. Pozwalają one na postawienie budynku bez względu na warunki wodno-gruntowe. Doskonale nadają się także do stabilizacji osuwisk i nasypów, jak również do zabezpieczania ścian głębokich wykopów.

Do zalet takiego rozwiązania należy duża wydajność, a także możliwość użycia lekkiego sprzętu. Dzięki temu prace z wykorzystaniem mikropali można stosować w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Innym walorem mikropali jest także duża nośnością, wysoka sztywność osiowa i małe osiadanie.

Mikropale to jeden z rodzajów palisad. Sprawdzają się one zarówno w budownictwie prywatnym, jak i przemysłowym czy usługowym.