Co warto wiedzieć o kredycie na rachunku bieżącym?

kredyt

Kredyt na rachunku bieżącym to szczególnie ciekawa forma finansowania dla firm – nie tylko wtedy, gdy pojawią się problemy finansowe, ale i przy dobrobycie. To bardzo elastyczne zobowiązanie, z którego można korzystać ze zróżnicowaną częstotliwością. Należy jedynie pamiętać o terminach spłaty i konsekwencjach. Kredyt na rachunku bieżącym pozwala uniknąć zadłużania u innych osób.

Na czym polega kredyt na rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym (linia kredytowa) wiąże się nierozerwalnie z konkretnych rachunkiem bankowym. Nie można go pobrać w gotówce. Działa on na zasadzie limitu, który ustanawia się na wybranym koncie bankowym. Użytkownicy odczuwają go dopiero wtedy, kiedy próbują wykonać transakcję lub wypłacić środki z niego, nie mając przy tym wystarczająco własnych środków na koncie. Wtedy brakująca kwota do transakcji zostanie zaczerpnięta z limitu, który można wykorzystać całkowicie lub częściowo. Limit to limit – nie można go przekroczyć. Warto pamiętać, że jeśli na osobiste konto bankowe wpłacona zostanie jakaś suma, przelew przychodzący (np. wypłata) nowe środki zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane na spłatę limitu. Nie można mieć wolnych środków na własnym koncie, jeśli limit kredytu w rachunku bieżącym będzie niespłacony (on ma pierwszeństwo).

Wraz z nadejściem końca ustalonego terminu na spłatę kredytu na rachunku bieżącym należy koniecznie uzupełnić go do pełna. W innym wypadku nadejdą poważniejsze konsekwencje.

Warunki, by uzyskać kredyt na rachunku bieżącym

Aby otrzymać kredyt w rachunku bieżącym, dana firma musi dysponować rachunkiem bankowym (co najmniej od 3 miesięcy), wysoką zdolnością kredytową i dobrą historią kredytową. Przedsiębiorstwo ma większe szanse na taki kredyt dzięki pomocy pośrednika kredytowego. Przykładem takiego miejsca jest firma dFinance.pl, specjalizująca się w branży finansowej i współpracująca z czołowymi polskimi bankami.

Kredyt w rachunku bieżącym mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które przeżywają okresowe problemy lub potrzebują poduszki bezpieczeństwa. To nie jest rozwiązanie dla firm długotrwale zadłużonych. Firmy, które decydują się na taki kredyt, mogą zabezpieczyć go m.in. zastawem ogólnym, poręczeniem, hipoteką. Wysokość limitu zależy natomiast od wysokości zdolności kredytowej, obrotów firmy oraz sposobu zabezpieczenia.