Co wpływa na zdolność kredytową?

jakie warunki trzeba spelnic zeby dosatc kredyt

Na otrzymanie negatywnej decyzji kredytowej istotnie wpływa niska zdolność kredytowa konsumenta. Przed ponownym złożeniem wniosku warto wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić jej analizę samemu i dowiedzieć się, jakie ma się szanse na kredyt. A jeżeli są niskie – poznać sposoby na jej poprawę.

Zdolność kredytowa – czym jest?

Zdolność kredytową określa sytuacja finansowa kredytobiorcy, w momencie jego wnioskowania o dodatkowe środki. Wyznacza wysokość raty, którą interesant będzie w stanie spłacać z wysokim prawdopodobieństwem (ustalanym przez instytucje banku), co bezpośrednio określa wysokość kredytu, który może zostać mu bezpiecznie udzielony. Jest to, innymi słowy, narzędzie do oceny ryzyka związanego z wypłacalnością konsumenta. Zazwyczaj z pojęciem tym spotykają się potencjalni nabywcy nieruchomości, którzy nie są w stanie dokonać zakupu gotówką.

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową? Można zrobić to na kilka sposobów. Najłatwiej będzie wykonać połączenie telefoniczne z wybranym oddziałem banku – konsultant powinien udzielić wszelkich, potrzebnych informacji (zrobi to także stacjonarnie). Innym, równie wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z raportu BIK lub z kalkulatorów internetowych. Te ostatnie nie są aż tak dokładne, aczkolwiek pomagają stworzyć zarys sytuacji, w której znajduje się interesant.

Co wpływa na zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy?

Duży wpływ ma sama oferta kredytu hipotecznego. Warto przejrzeć wszystkie, które dostępne są obecnie na rynku. Każdy bank ma swój własny, indywidualny zestaw wytycznych, którymi kieruje się przy podejmowaniu decyzji kredytowych. To, że jedna instytucja odmawia udzielenia pożyczki ze względu na niską zdolność kredytową, nie oznacza, że druga zrobi to samo. Należy jednak pamiętać, że wszystkie będą sprawdzać historię interesanta w BIK. Na co jeszcze zwrócą uwagę? Między innymi na:

  • formę zatrudnienia;

  • dochody;

  • okres kredytowania;

  • aktualne zobowiązania;

  • zasoby domowe;

  • aktywa;

  • wiek kredytobiorcy.

Jednym z najważniejszych czynników, które są brane pod uwagę przez banki, a nie są związane w sposób bezpośredni z wysokością dochodów miesięcznych, jest historia kredytowa interesanta. Przed ubieganiem się o kredyt lub pożyczkę, konsument powinien zapoznać się z nią pierwszy. Dzięki temu będzie mógł samemu określić swoje szanse na powodzenie, a jeżeli stwierdzi, że są niskie – podjąć odpowiednie kroki, które poprawią jej sytuację.

Jak powiększyć swoją zdolność kredytową?

Jakie kroki kredytobiorca może podjąć, aby zwiększyć swoją zdolność kredytową? Dla lepszego efektu warto wykonać kilka z nich symultanicznie – znacznie zwiększy to szanse na uzyskanie kredytu.

Złożyć wniosek kredytowy z kimś

Współkredytobiorca, np. w postaci osoby partnerskiej, członka rodziny lub przyjaciela, to świetny sposób na poprawienie wiarygodności kredytowej – dlatego, że dochód drugiej osoby również jest brany pod uwagę. Dla banku oznacza to mniejsze ryzyko niewypłacalności osób zapisanych w umowie.

Zwiększyć wkład własny

Wyższy wkład własny oznacza niższy kredyt, czyli także niższe raty – te z kolei zwiększają wiarygodność kredytową interesanta. Warto pamiętać, że liczy się również wkład w postaci np. nieruchomości.

Zwiększyć dochody netto

To oczywiste, ale często trudne do wykonania. Większe zarobki, zwłaszcza będąc związanym z pracodawcą umową o pracę na czas nieokreślony, istotnie wpływają na poprawę zdolności. Pewność zatrudnienia także.

Pozbyć się karty kredytowej

Karta kredytowa widnieje w BIK jako rachunek otwarty. To oznacza, że bank potraktuje to jako produkt, z którego kredytobiorca może skorzystać w każdej chwili – a tym samym uszczupli swój dochód netto. Przed złożeniem wniosku warto z niej zrezygnować.

Poprawianie zdolności kredytowej to proces, który wymaga czasu. Nie należy się jednak tym zniechęcać – czasami wystarczy poczekać rok lub dwa, spłacić aktualne zobowiązania i podejść ponownie do oceny zdolności kredytowej, która tym razem zakończy się podjęciem pozytywnej decyzji przez bank. Najważniejsze jest przygotowanie odpowiedniego planu działania i jego systematyczne wypełnianie.