Czy jest sens iść z noworodkiem do okulisty?

noworodek u okulisty

Wiele chorób narządu wzroku powinno być diagnozowane już w okresie noworodkowym. Skuteczność właściwego leczenia uwarunkowana jest wczesnym rozpoznaniem zmian chorobowych – najlepiej w pierwszych trzech miesiącach życia dziecka. Jak zatem powinna wyglądać profilaktyka okulistyczna u noworodka i czy w ogóle jest sens, by konsultować się z okulistą?

Jak wygląda opieka okulistyczna od pierwszych dni życia dziecka?

Badania przesiewowe wzroku wykonuje się w pierwszych godzinach życia dziecka na oddziale położniczym. Najczęściej neonatolog przeprowadza zewnętrzną ocenę oka, w tym również odruchów ochronnych. Sprawdzana jest reakcja źrenic na światło oraz poruszanie się gałek ocznych. To badanie podstawowe, które jest szybkie i bezbolesne, ale w przypadku wystąpienia nieprawidłowości dziecko może być skierowane na dalszą diagnostykę.

Inaczej wygląda przebieg badań w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie. Około 15% wcześniaków dotyka retinopatia, czyli choroba charakteryzująca się wrodzonym uszkodzeniem siatkówki. Badania okulistyczne są szczegółowe i wykonywane w określonych odstępach czasowych. Dziecko powinno być pod stałą opieką okulisty niemowlęcego, który będzie monitorował przebieg choroby i wdroży odpowiednie leczenie.

W jakich przypadkach udać się do okulisty?

Choć częste kontrole okulistyczne nie są obowiązkowe, to jednak warto w pierwszym roku życia udać się na wizytę wraz z dzieckiem, podczas której wykonuje się badania w celu oceny:

  • zmian anatomicznych w gałce ocznej,
  • drożności kanałów łzowych,
  • ruchomości gałek ocznych,
  • refrakcji i ciśnienia śródgałkowego,
  • funkcji narządu wzroku (widzenia).

Do okulisty niemowlęcego z Przychodni Okulistycznej Arkadia Medical w Warszawie można udać się w celach profilaktycznych, jak również gdy zostaną zaobserwowane przez rodziców niepokojące objawy takie jak: częste przecieranie i mrużenie oczu, niedostrzeganie zabawek, wykonywanie nieprawidłowych ruchów gałek ocznych – tak zwane fiksacje (np. drżenie lub nagłe, niekontrolowane zezowanie), czy niezauważanie światła. W trakcie badania wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt (autorefraktometr) i preparaty, które umożliwiają precyzyjną ocenę stanu oka, m.in. dna oka czy określenie wady refrakcji. Wszelkie podejmowane działania są w pełni bezpieczne dla dziecka.