Integracja bilateralna – dlaczego jest tak ważna?

terapia bilateralna

Integracja bilateralna jest niezwykle ważna dla każdego człowieka. Co jednak, jeżeli występują z nią pewne problemy? Jakie mamy w tym przypadku wyjścia i opcje?

Integracja bilateralna – czym ona tak właściwie jest?

Odpowiedni rozwój dziecka jest niezwykle ważny, bowiem rzutuje on na następne lata jego życia. To właśnie podczas pierwszych lat życia będziemy w stanie dojrzeć ewentualne znaki, że z pewnymi kwestiami coś może być nie tak. Jeżeli chodzi na przykład o takie rzeczy, jak problemy z wykonywaniem określonych ruchów czy równowagą, bardzo dobrym pomysłem będą zajęcia rehabilitacyjne, w których główną osią zainteresowania jest integracja bilateralna. Czym ona się jednak charakteryzuje? W ogromnym skrócie, integracja bilateralna to ogólnie pojęta koordynacja i współpraca obu stron ciała zarówno w pojęciu statycznym, jak i dynamicznym. Dzieci, u których tego typu działanie nie przebiega najlepiej, mogą mieć spore kłopoty podczas wykonywania ruchów niezależnie od drugiej strony ciała, co może powodować problemy podczas działań manualnych czy nawet zwykłego chodzenia.

Jak wyglądają cele rehabilitacyjne w przypadku integracji bilateralnej?

Rehabilitacja pod kątem integracji bilateralnej jest ukierunkowana na konkretne cele i w przeciwieństwie do takich kwestii, jak niedojrzałość emocjonalna terapia wygląda zgoła inaczej. Najważniejszymi aspektami, które bierze się pod uwagę podczas próby poprawy integracji bilateralnej są przede wszystkim nabycie przez dziecko świadomości ciała i wzmożenie współpracy pomiędzy obiema półkulami mózgu, poprawa postawy i zmysłu równowagi, a także poczucia kierunku i współpracy ciała w przypadku wykonywania ruchów w przeciwstawnych kierunkach, a także poprawa wielozadaniowości i aspektów psychicznych, takich jak pewność siebie czy poczucie wartości. Jeżeli wybierzemy dobry ośrodek z uznanymi specjalistami, postępy w rehabilitacji będą w stanie zapewnić dziecku o wiele lepszą kontrolę nad swoim własnym ciałem.