Jak odroczyć płatność podatku?

platnosci podatkowe

W przypadku, gdy prowadzona jest działalność gospodarcza, bardzo ważne staje się terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Jednak w niektórych sytuacjach zdarza się, że płynność finansowa przedsiębiorstwa zostaje zachwiana. Czy istnieje wówczas możliwość odroczenia wymaganej przez urząd skarbowy spłaty? Do wyboru podatnik ma trzy możliwości. Każda jest jednak uzależniona od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku oraz jego pozytywnego rozpatrzenia przez urząd skarbowy (decyzja US jest uznaniowa).  

Każda z tych możliwości wymaga ponadto uzasadnienia, obejmującego ważny interes podatnika lub interes publiczny.  Może ono powoływać się, przykładowo, na chorobę podatnika lub członków jego bliskiej rodziny.

W praktyce często oznacza to konieczność składania dodatkowej dokumentacji m.in. przedstawiającej dane finansowe, zaświadczeń lekarskich itp.

Najkorzystniejszą formę odroczenia spłaty podatku, jak i stworzenie odpowiedniego wniosku pomoże sporządzić doradca podatkowy Jacek Pukaluk.

Ww. trzy opcje stanowią:

  1. Rozłożenie płatności na raty. Przy czym na raty rozłożyć można równieżzapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami.
  2. Odroczenie terminu płatności podatku. Złożenie wniosku dokumentu przed wyznaczonym terminem płatności zapobiegnie powstaniu zaległości podatkowej i wyeliminuje ryzyko otrzymania mandatu.
  3. Umorzenie zaległości podatkowej. Powoduje ono, że nieuregulowane zobowiązanie podatkowe (wraz z odsetkami) przestaje istnieć. Taka opcja jednak jest rozpatrywana pozytywnie niezwykle rzadko.

W pierwszym i drugim przypadku urząd skarbowy nalicza tzw. opłatę prolongacyjną. Wynosi ona 50% odsetek od zaległości podatkowych, tj. obecnie ok. 8%.

W każdym rodzaju wniosku pomoże profesjonalny doradca podatkowy.