Jak przebiega udrażnianie kanalizacji?

czyszczenie kanalizacji

Sprawnie funkcjonująca kanalizacja należy do kluczowych elementów infrastruktury umożliwiających korzystanie z budynków mieszkalnych i użytkowych, do których doprowadzona jest bieżąca woda. Problemy z jej działaniem są uciążliwe i mogą spowodować kosztowne oraz ciężkie do usunięcia następstwa. Szczególne znaczenie ma dbanie o stan sieci zarówno, gdy idzie o elementy znajdujące się wewnątrz obiektów, jak i łączące je z systemem kanalizacyjnym.

Co może doprowadzić do problemów z działaniem kanalizacji?

Przyczynami problemów z zatorami pojawiającymi się w rurach kanalizacyjnych, przykanalikach łączących nieruchomości z systemem albo samych kanałach są najczęściej substancje, które przedostają się do nich z zewnątrz. Najwięcej kłopotów sprawiają osiadające na ściankach wszelkiego rodzaju tłuszcze, które nie rozpuszczają się w wodzie, a także rozmaite ciała stałe. Mogą to być m.in. piach czy inne drobiny mineralne albo materiały budowlane, a także tworzywa sztuczne, zwłaszcza w postaci folii oraz tkanin albo sznurów, a także rośliny: gałęzie i liście.

Sposobem na szybkie usunięcie zatoru jest skorzystanie z pomocy przedsiębiorstwa specjalizującego się w udrażnianiu kanalizacji. W Łodzi wykonawcą może być Zakład Usług Asenizacyjnych.

W jaki sposób usuwa się zatory?

Metoda wykorzystywana do udrażniania kanalizacji zależy od tego, w jakim miejscu systemu pojawił się zator i jakie substancje go spowodowały. W przypadku odcinków rur znajdujących się w budynkach oraz miejsc ulokowanych niedaleko od przyborów sanitarnych możliwe jest zastosowanie urządzeń podciśnieniowych albo użycie tzw. sprężyn, tj. obracanych ręcznie lub silnikiem metalowych spirali ze specjalnymi zakończeniami, których zadaniem jest mechaniczne rozbicie powstałego czopa. Gdy blokada znajduje się dalej, używane są urządzenia ciśnieniowe.

Metoda czyszczenia hydrodynamicznego jest też w użyciu, gdy chodzi o problemy z kanałami i znajdującymi się w nich zanieczyszczeniami. W wielu sytuacjach może być konieczne czyszczenie ręczne np. wycinanie korzeni czy pozbywanie się gruzu lub dużych gałęzi. Profesjonalnym czyszczeniem kanalizacji zajmuje się przedsiębiorstwo Zakład Usług Asenizacyjnych, które specjalizuje się w konserwacji przepompowni i separatorów oraz wywozie nieczystości płynnych.