Jazda po alkoholu – co grozi?

Jazda po alkoholu niesie ze sobą poważne konsekwencje. W zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowcy w momencie zatrzymania, jazda po alkoholu może być przestępstwem albo wykroczeniem.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (czyli wówczas, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub jeśli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 do 0,25 mg/l) stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 kw. Z kierowcą w stanie nietrzeźwości mamy do czynienia w przypadku, gdy stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila (lub jeżeli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/l). Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 kk.

Dowiedz się więcej na lextraffic.pl

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Zgodnie z art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi areszt (wymierzany w dniach, od 5 do 30 dni) albo grzywna w wysokości co najmniej 50 złotych. Oprócz kary sąd dodatkowo wymierza zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat (z zaliczeniem okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego zakazu – jeżeli prawo jazdy zostało uprzednio zatrzymane).

W myśl art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat, ale nie dłuższy niż 15 lat. Sąd zalicza okres zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego zakazu. Jeżeli prawo jazdy nie zostało wcześniej zatrzymane, skazany obowiązany jest do zwrotu dokumentu prawa jazdy – w przeciwnym wypadku okres, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, nie biegnie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości skazany obowiązany jest również do zapłacenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jeżeli sprawca nie był dotychczas karany, cieszy się dobrą opinią w miejscu pracy lub zamieszkania, udziela się w organizacjach społecznych lub charytatywnych itp., sąd może zastosować tzw. warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania orzeka się na okres próby od roku do 3 lat. Przy warunkowym umorzeniu postępowania sąd może (ale nie ma obowiązku) orzec również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 2 lat.

Zgodnie z informacją ze strony obronca24h.pl za ponowną jazdę po alkoholu grożą surowe kary. Zgodnie z art. 178a § 4 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego skazania za to samo przestępstwo, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zawiesić wykonanie tej kary na okres próby od roku do 3 lat. Zamiast kary pozbawienia wolności sąd może orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności ( art. 37a kk). Ponadto sąd orzeka również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 10 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.