Komornik doręczy korespondencję z sądu. Jak skorzystać z tej procedury?

komornik

Doręczenie komornicze jest nowością w polskich przepisach prawnych. Na czym dokładnie polega doręczenie korespondencji przez komornika?

Kiedy stosuje się doręczenie korespondencji przez komornika?

Aby poinformować pozwanego o rozprawie sądowej, konieczne jest przekazanie do niego pisma. Niestety, przez długi czas było to bardzo trudne, ponieważ osoby pozwane po prostu nie odbierały korespondencji dostarczanej do nich przez pocztę.

Z tego względu wprowadzono nowość w przepisach, czyli doręczenie korespondencji przez komornika. W tym przypadku pismo doręcza komornik, co pozwala na zwiększenie skuteczności doręczenia oraz szybsze rozpoczęcie sprawy.

Jak odbywa się doręczenie komornicze?

Aby mogło dojść do doręczenia komorniczego, konieczne jest przekazanie odpowiedniego pisma przez sąd. Z pismem tym powód udaje się do wybranej przez siebie kancelarii komorniczej, która zajmuje się prowadzeniem doręczeń.

Gdy konieczne jest doręczenie korespondencji komornik – https://www.gliwicekomornik.pl/dokumenty/ musi otrzymać również odpowiedni wniosek. Wnioski o doręczenie komornicze można znaleźć na stronach kancelarii.

Następnie komornik ma obowiązek doręczenia pisma. Udaje się on w tym celu pod adres, pod którym ma przebywać adresat. Następnie może przekazać mu pismo osobiście.

Gdy nie jest to możliwe, wtedy może on przeprowadzić wywiad środowiskowy, czyli rozpytać o pozwanego, a udzielenie mu fałszywych informacji może być związane z nałożeniem kary grzywny. Następnie komornik sporządza protokół.

Komornik może również przeprowadzić poszukiwanie adresu, pod którym mieszka obecnie pozwany. Ma on prawo do pozyskania informacji między innymi od banków, SKOK-ów, organów rentowych, podatkowych.

Jeżeli doręczenie komornicze nie jest możliwe, czyli komornik nie ustalił adresu i nie przekazał pisma, wówczas przekazuje on odpowiednie dokumenty do powoda, który może potem przekazać je do sądu.

Czas przeznaczony na zrealizowanie doręczenia komorniczego to 14 dni od momentu złożenia zlecenia.

Jaka jest cena doręczenia komorniczego?

Za doręczenie komornicze należy zapłacić. Koszty doręczenia są stałe i ustalone są one na poziomie 60 złotych w przypadku doręczenia pisma na jeden adres. W celu ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania należy zapłacić 40 złotych. Opłaty pobierane są również za wysyłane listy.

W jakiej kancelarii można zlecić doręczenie komornicze?

Usługi doręczeń komorniczych są obecnie oferowane we wszystkich kancelariach komorniczych.

Adresy kancelarii komorniczych prowadzących doręczenia komornicze można znaleźć już teraz w internecie.