Opiekunka osoby starszej — jakie musi mieć kwalifikacje?

Opiekunka osoby starszej powinna charakteryzować się przede wszystkim dużą empatią, cierpliwością, pozytywnym nastawieniem i zaangażowaniem. To cechy niezbędne, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie. Dodatkowo codzienne obowiązki na tym stanowisku wymagają sporej siły fizycznej, dlatego osoba taka nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych. Jakie kwalifikacje musi mieć opiekunka osoby starszej? Podpowiadamy. 

Opiekunka osoby starszej — cierpliwość i empatia

Praca przy osobach starszych w Niemczech wymaga wiele cierpliwości i empatii. Osoby zatrudnione na stanowisku opiekunki mają stały kontakt z seniorami wymagającymi wsparcia nie tylko fizycznego związanego z chorobą lub starością, ale także psychicznego. Dlatego też ważna jest tutaj empatia w kontaktach z podopiecznymi, równowaga psychiczna i łatwość w nawiązywaniu znajomości.

Dodatkowo ze względu na to, że opiekunka często widzi cierpienie osób starszych, powinna wykazywać się empatią, ale także zrozumieniem i odpornością psychiczną. Praca na takim stanowisku wymaga wytrwałości, zdolności do kompromisów, motywacji i konsekwencji.

Opiekunka osoby starszej — sprawność fizyczna

Opiekunka osoby starszej nie może mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania takiego zawodu. Należy pamiętać, że stanowisko to wiąże się często z pielęgnacją i wykonywaniem wielu czynności fizycznych przy seniorze, które mogą wymagać sporej siły fizycznej. Z tego powodu osoby, które mają problemy z kręgosłupem lub przepukliną, nie powinny podejmować takiego zatrudnienia.

Opiekunka osoby starszej a znajomość języków obcych

Wyjeżdżając do pracy za granicę na przykład do Niemiec, aby opiekować się osobami starszymi, dobrze znać, chociaż podstawy tego języka. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kategorii B. Osoby, które mają wykształcenie medyczne, również są szczególnie cenione na takim stanowisku.

Opiekunka osoby starszej nie musi mieć szczególnych kwalifikacji, kursów ani wykształcenia. Powinna mieć przede wszystkim odpowiednie cechy charakteru, motywacje i sprawność fizyczną.