Polacy pokochali obligacje Skarbu Państwa

Inwestowanie w obligacje

Suma inwestycji w obligacje Skarbu Państwa w 2018 roku przekroczyły kwotę 12 miliardów złotych. Bez dwóch zdań można powiedzieć, że Polacy pokochali te instrumenty finansowe, co przekłada się na rekordowy wzrost zainteresowania obligacjami. Według prognoz, również rok 2019 będzie w tej kwestii rekordowy. Co stoi za ich sukcesem?

Czym są obligacje Skarbu Państwa?

Obligacje są papierami wartościowymi, których sprzedaż prowadzona jest przez Ministerstwo Finansów reprezentujące Skarb Państwa. Decydując się na sprzedaż obligacji, Minister Finansów niejako pożycza od nabywcy papierów określoną sumę pieniędzy, a jednocześnie zobowiązuje się do jej zwrotu wraz z odsetkami w określonym czasie.

Po sprzedaży obligacji Skarb Państwa występuje w roli dłużnika, a jednocześnie jest on gwarantem wykupu papierów od nabywców. Zobowiązuje się również do wypłacenia należnych odsetek. Taki przebieg transakcji zabezpieczony jest całym majątkiem Skarbu Państwa, dlatego tego rodzaju instrument finansowy traktowany jest jako najbezpieczniejsza forma oszczędzania.

Obligacje dają szerokie możliwości oszczędzania, ponieważ jest to oferta dla osób, które szukają zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych form oszczędzania.

Rekordowy 2018 rok

W samym 2018 roku, Skarb Państwa sprzedał obywatelom obligacje o łącznej wartości 12,7 miliarda złotych. To zdecydowanie najlepszy wynik w historii, a poprzedni rekord (uzyskany rok wcześniej) poprawiono aż o 85 procent. Najdobitniej pokazuje to skalę wzrostu. Nabywcy pokochali obligacje, przekazując na ich zakup średnio ponad miliard złotych miesięcznie.

Według informacji opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, największą popularnością cieszyły się obligacje krótkoterminowe – o najkrótszym terminie zapadalności. Trzymiesięczne obligacje są idealne dla osób, które planują uzyskanie bezpiecznego zysku w krótkiej perspektywie czasowej. Na tego rodzaju produkty przeznaczono w 2018 roku ponad 4 miliardy złotych.

Drugie, co do popularności, były obligacje sprzedawane na okres 24 miesięcy z określoną stopą zwrotu. W tego rodzaju produkt zainwestowało aż 28% inwestorów, którzy w 2018 dołączyli do swojego portfela obligacje emitowane przez Skarb Państwa.

Jakie jeszcze obligacje cieszyły się dużą popularnością w 2018 roku?

obligacje 4-letnie,

obligacje 10 – letnie,

obligacje 3 – letnie,

obligacje rodzinne,

obligacje premiowe.

Wysoka sprzedaż tego rodzaju instrumentów finansowych, najbardziej cieszy Ministerstwo Finansów.

Rok 2019 będzie jeszcze lepszy?

Świetny wynik osiągnięty w 2018 roku najprawdopodobniej zostanie poprawiony w bieżącym roku. Potwierdzają to dane, które są regularnie wypuszczane do mediów przez Ministerstwo Finansów. Jasno wynika z nich, że tegoroczny czerwiec był najlepszym miesiącem w historii – sprzedano w nim obligacje na łączną wartość około 1,6 miliarda złotych. Z tego samego raportu wynika, że wartość obligacji sprzedanych od stycznia do lipca wynosi 7,1 miliarda – zapowiada się więc na kolejny rekord w skali całego roku.

Rosnąca sprzedaż obligacji to nie tylko efekt rosnącej świadomości finansowej Polaków, ale również rezultat ich ogromnego zaufania do produktów emitowanych przez Skarb Państwa. Warto również zwrócić uwagę, że zyski osiągane z zakupu obligacji znacznie przewyższają te, które można obecnie uzyskać korzystając z lokat bankowych. Zysk ten jest jednak dużo pewniejszy, a przede wszystkim bezpieczniejszy, ponieważ wypłata środków zabezpieczona jest majątkiem Skarbu Państwa.