Rodzaje obligacji dostępnych na rynku – poradnik początkującego inwestora

Rodzaje Obligacji Skarbu Państwa

Chętnych do zakupu obligacji emitowanych przez Skarb Państwa jest coraz więcej – obecnie popyt na nie znacząco przewyższa podaż. Jeśli jesteś na początku swojej inwestorskiej drogi i nie miałeś wcześniej styczności z tego typu instrumentami finansowymi, możesz mieć problem z wybraniem rodzaju obligacji. Z pomocą tego artykułu poznasz je wszystkie, co ułatwi Ci podjęcie decyzji.

Obligacje popularne jak nigdy

Rok 2018 był rekordowy jeśli chodzi o sprzedaż obligacji Skarbu Państwa. Sprzedano je za ponad 12 miliardów złotych, co jest najlepszym wynikiem w historii. Rekord jednak nie utrzyma się zbyt długo, ponieważ już teraz wiadomo, że w bieżącym roku wartość sprzedaży będzie jeszcze wyższa.

Do zakupu obligacji zachęca oprocentowanie, które jest atrakcyjniejsze niż na lokatach bankowych. Nabywców przekonuje również bezpieczeństwo tego rozwiązania wynikające z faktu, że wypłacalność środków zabezpieczona jest majątkiem państwa, co sprawia, że jest to rozwiązanie praktycznie pozbawione jakiekolwiek ryzyka.

Warto jednak zaznaczyć, że obligacje emitowane przez Skarb Państwa nie są jedynymi, które są dostępne na rynku. W obiegu funkcjonuje wiele więcej rodzajów obligacji.

Rodzaje obligacji

Podział rodzajów obligacji, które mogą nabywać inwestorzy odbywa się w kilku kategoriach. Można je dzielić ze względu na emitenta, wykup oraz rentowność.

Rodzaje obligacji według emitenta

Obligacje mogą być emitowane przez różne podmioty, dlatego według tego kryterium wyróżnić można trzy rodzaje obligacji:

Obligacje skarbowe – emitowane przez Skarb Państwa. Uważane są za najbezpieczniejszą formę oszczędzania kapitału, ponieważ wypłata kapitału zabezpieczona jest majątkiem państwa

Obligacje samorządowe – również jednostki samorządowe, od gmin aż po województwa, mogą emitować obligacje

Obligacje korporacyjne – emitentem jest przedsiębiorstwo. Tego rodzaju obligacje mają najczęściej najwyższy stopień rentowności, ale również są obarczone największym ryzykiem.

Oczywiście, największą popularnością cieszą się obligacje, których emitentem jest Skarb Państwa. Najrzadziej spotyka się na rynku obligacje samorządowe.

Rodzaje obligacji według wykupu

Emitent zobowiązany jest do wykupu obligacji i wypłacenia należnych środków wraz z odsetkami w określonym terminie. Ten może być bardzo różny i wynosić od 3 miesięcy do kilkunastu lat. Oto najpopularniejsze rodzaje obligacji według okresu.

obligacje 3- miesięczne,

obligacje 2-letnie

obligacje 4-letnie,

obligacje 10 – letnie,

obligacje 3 – letnie,

obligacje rodzinne,

obligacje premiowe.

Taka rozpiętość czasu wykupu pozwala sklasyfikować obligacje jako inwestycje zarówno krótko-, jak i średnio- oraz długookresowe.

Rodzaje obligacji według oprocentowania

Nabywca obligacji decyduje się na ich zakup skuszony możliwością uzyskania potencjalnego zysku. To ile będzie on wynosił zależy w dużej mierze od oprocentowania obligacji, które podane jest już w czasie emisji. Według tego kryterium można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje:

oprocentowanie stałe,

oprocentowanie zmienne

oprocentowane indeksowane inflacją.

Wysokość oprocentowania zależy w dużej mierze od ryzyka, z którym wiąże się dana transakcja. Im jest ono wyższe, tym nabywca może liczyć na atrakcyjniejsze oprocentowanie. Obecnie rentowność obligacji emitowanych przez Skarb Państwa jest niewiele większa od tego, który proponują banki za pozostawienie środków na lokacie. W 2018 roku wynosiło ono od 2,70 do wysokości około 2,80%, oprocentowanie lokat nie przekracza 2%.