Upadłość konsumencka – w jakiej sytuacji da się ją ogłosić?

upadlosc

Dzięki upadłości konsumenckiej osoby tonące w długach mogą z nich wyjść. Na czym dokładnie polega procedura upadłościowa prowadzona w przypadku konsumentów? Jakie wywołuje ona skutki? Gdzie szukać wsparcia, gdy pojawiają się problemy z długami?

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Procedura upadłości konsumenckiej jest relatywnie nowa w polskim prawie, ale cieszy się ona od lat dużym zainteresowaniem.

Upadłość konsumencka polega na oddłużeniu osoby zadłużonej, która jest konsumentem. W tym celu przeprowadza się specjalną procedurę sądową, której celem jest ustalenie planu spłaty długów wobec wierzycieli oraz częściowe lub nawet całościowe umorzenie zadłużenia.

Osoba ogłaszająca upadłość konsumencką ma jednocześnie zajmowany majątek osobisty. Zarządza nim syndyk, który spłaca z niego zobowiązania. Warto wskazać, że zajęciu może ulec także nieruchomość, na przykład mieszkanie czy dom. Wtedy osoba w stanie upadłości otrzymuje pieniądze na wynajęcie lokalu na określony czas.

Jakie warunki muszą być spełnione, by ogłosić upadłość konsumencką?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy spełnić określone wymogi, ponieważ tylko wtedy będzie można skorzystać z przewidzianej prawem procedury. Dwa główne z nich to:

1. Posiadanie statusu konsumenta – oznacza to, że osoba musi być konsumentem, czyli nie może ona prowadzić działalności gospodarczej. Osoby fizyczne prowadzące firmy muszą je zamknąć, gdy chcą ogłosić upadłość konsumencką.

2. Przebywanie w stanie niewypłacalności – drugim istotnym warunkiem do spełnienia jest niewypłacalność. Oznacza ona, że konsument musi mieć trudności z terminowym regulowaniem należności, na przykład rachunków, rat. Przyjmuje się ogólnie, że niewypłacalność ta powinna trwać minimum 3 miesiące.

Długi osoby prywatnej – gdzie można otrzymać pomoc?

Osoby prywatne, które mają narastające zadłużenie, mogą sięgnąć po pomoc oferowaną przez różne instytucje, organizacje, fundacje. Wsparcie zapewniają również kancelarie prawne, które specjalizują się w sprawach upadłościowych.

Gdy pojawiają się trudności z rozpoczęciem procesu upadłościowego, na przykład z napisaniem wniosku i przesłaniem go do sądu, warto pomyśleć o zwróceniu się po pomoc, na przykład do doświadczonego prawnika. Wtedy może on dokładnie zbadać, czy możliwe jest ogłoszenie upadłości, przygotuje on dokumentację i będzie także reprezentować swojego klienta.

Jeżeli planowana jest procedura jak upadłość konsumencka Katowice – są jednym z tych miast w Polsce, gdzie aktualnie można skorzystać z pomocy kancelarii prawnych specjalizujących się w sprawach upadłościowych. Dokładne informacje o ich ofercie mogą być sprawdzone w internecie.

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

ul. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa

Tel.: 883 615 777 / biuro@doboszkancelaria.pl