Wójt gminy – co należy do jego kompetencji?

obowiazki wojta

Wójt gminy to ważna osoba, która posiada wiele kompetencji, którymi powinien się zająć. Osoba ta odpowiada za wiele prac realizowanych na terenie gminy i dba o komfort życia wszystkich mieszkańców na danym obszarze. Z tego też powodu wójt każdego dnia zobowiązany jest do podejmowania wielu różnorodnych decyzji i w jego rękach leży bardzo wiele obowiązków, które należy realizować. Odpowiednio wybrana osoba powinna dokładać wszelkich starań do tego, aby w gminie wszyscy mieszkańcy czuli się zaopiekowani i mieli możliwość komfortowego funkcjonowania.

Najważniejsze zadania, które należą do wójta

Wójt gminy to nie tylko funkcja reprezentacyjna, ale również konieczność zajęcia się wieloma zadaniami, które mają bezpośrednie przełożenie na komfort życia wszystkich mieszkańców. Wójt Czernicy to osoba odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie projektów uchwał rady gminy oraz określenie sposobu ich wykonania. Uchwały mogą dotyczyć bardzo wielu różnorodnych zagadnień i odpowiednio przygotowane przekładają się na życie mieszkańców. W ramach uchwał można organizować budżet na konkretne remonty czy wydarzenia kulturalne. To od wójta zależy, gdzie skierowane zostaną pieniądze i jakie prace zostaną zrealizowane w danym roku. Wójt jest także odpowiedzialny za nadzór nad realizacją budżetu. Ma prawo nadzorować czy środki zostały w odpowiedni sposób rozdysponowane i czy wszystkie prace przebiegają w odpowiedni sposób. Zajmuje się także kontaktem z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych i nadzorem nad realizowaniem przez nich wszelkich powierzonych im prac i zadań.

Pomoc dla mieszkańców

Wójt ma także możliwość spotykania się z mieszkańcami w celu poznania ich najważniejszych problemów i na tej podstawie sprecyzowania prac, które należy zrealizować. Urząd Gminy Czernica to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą wybrać się w celu załatwienia wielu swoich potrzeb. Dodatkowo we wszystkich sprawach mogą liczyć na otrzymanie rzetelnego wsparcia i w razie konieczności wyjaśnienia poszczególnych zagadnień.