Wykorzystanie kamizelek ostrzegawczych w trakcie imprez masowych

kamizelki odblaskowe

Kamizelka odblaskowa to podstawowy element wyposażenia pracownika w wielu różnych branżach. Choć ich obecność bywa wymagana przepisami, to jednak warto je nosić, kierując się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i bezpieczeństwem. Przykładów ich zastosowania jest bardzo wiele – noszą je chociażby pracownicy firm ochroniarskich oraz osoby zabezpieczające i obsługujące imprezy masowe.

Jakie są obowiązki organizatora w zakresie bezpieczeństwa imprezy masowej?

Najważniejszym dokumentem określającym zasady zabezpieczania imprez masowych jest Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zgodnie z jej treścią bezpieczeństwo imprezy masowej jest tożsame z wypełnieniem wymogów takich jak:

  • zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w wydarzeniu,
  • ochrona porządku publicznego,
  • zabezpieczenie pod kątem medycznym,
  • odpowiedni stan techniczny obiektów budowlanych i instalacji technicznych,

Zorganizowanie tego rodzaju imprezy wymaga zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Organizacja imprezy masowej wymaga także opinii Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy pogotowia ratunkowego w zakresie niezbędnych środków do zabezpieczenia imprezy.

Jak odpowiednio zabezpieczyć imprezę masową?

W związku z tym organizator musi zapewnić nie tylko warunki zgodne z aktualnymi wymogami prawa budowlanego czy dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, ale również:

  • odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne,
  • pomoc medyczną,
  • udział służb porządkowych,
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  • sprzęt ratowniczy i gaśniczy,
  • wydzielone pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy.

Warto również pomyśleć nad kamizelkami odblaskowymi, które pozwolą zidentyfikować służby. Wielu uczestników może czuć się pewniej, widząc ratowników w strojach rzucających się w oczy. Dzięki temu bez problemu można znaleźć personel, który albo szybko zaopiekowałby się pacjentem, albo przyjąłby zgłoszenie o wystąpieniu pewnego niebezpieczeństwa.

Producenci kamizelek odblaskowych wskazują również, że w odblaski są dodatkowo wyposażani pracownicy ochrony czy stewardzi czuwający nad bezpieczeństwem meczu piłki nożnej. Odpowiedni strój pozwoli na łatwą identyfikację personelu, a także pomoże uczestnikom imprezy w odnalezieniu osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ryzykownych zdarzeń.