Czego można się nauczyć studiując dziennikarstwo i komunikację?

studia dziennikarskie

Wielu uczniów szkół średnich stoi przed poważnym dylematem – jaki kierunek studiów wybrać. Rozbudowana oferta uczelni wyższych wcale nie ułatwia tego wyboru. Dlatego warto wiedzieć wcześniej, jakie możliwości rozwoju zapewniają konkretne kierunki. W poniższym artykule sprawdzamy, czego może nauczyć się wybierając dziennikarstwo i komunikację społeczną, a także jakie perspektywy zawodowe otwierają się przed absolwentami.

Czym jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest kierunek interdyscyplinarnym, tj. łączącym w sobie zagadnienia z wielu różnych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, takich jak:

  • socjologia
  • politologia,
  • medioznawstwo,
  • językoznawstwo,
  • historia,
  • prawo,
  • marketing,

Oraz wiele innych. Na studia składają się zarówno zajęcia w formie wykładów, jak i ćwiczeń, prowadzonych w studiach radiowych, pracowni telewizyjnej i multimedialnej. Jedną z uczelni oferującą kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych.

Czego można nauczyć się na studiach?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest kierunkiem pozwalającym zdobyć rozległą wiedzę teoretyczną i rozwijać bardzo wiele umiejętności praktycznych. Podstawą są tutaj kwalifikacje charakterystyczne dla zawodu dziennikarza, a więc między innymi znajomość technik i standardów dziennikarskich, rozbudowany warsztat pisarski, umiejętność przeprowadzania wywiadów czy występowania przed kamerami bądź w studiu radiowym. Do tego dochodzą również kwalifikacje związane z obsługą oprogramowania oraz sprzętów wykorzystywanych w pracy dziennikarza, a także cały szereg tzw. kompetencji miękkich, czyli między innymi komunikatywność czy wrażliwość na kwestie społeczne.

Co można robić po studiach?

Wbrew pozorom absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej nie znajdują pracy wyłącznie w zawodzie dziennikarza – perspektywy są dużo szersze. Umiejętności zdobyte podczas studiów – między innymi zdobywanie i analiza danych, komunikowanie się z innymi – pozwalają łatwo odnaleźć się w takich dziedzinach jak marketing i social media, copywriting, reklama, public relations, fotografia czy kultura. Osoby, które cenią sobie własną niezależność mogą łatwo zrezygnować z etatu i pracować jako freelancerzy.