Zasady działania spółek kapitałowych

spolka kapitalowa

Spółki kapitałowe to jedne z popularniejszych form prawnych prowadzenia biznesu w Polsce. Dużą zasługę mają w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które są drugim najczęstszym wyborem dla firm, tuż po jednoosobowej działalności gospodarczej. Obok nich, do grupy spółek kapitałowych, należą spółki akcyjne. W jakim zakresie są podobne, a czym się różnią?

Co charakteryzuje spółki kapitałowe?

Główną cechą spółek kapitałowych, która jednocześnie odróżnia je od spółek osobowych, jest konieczność wniesienia kapitału zakładowego przed rozpoczęciem prowadzania działalności. Jest to majątek spółki, odrębny od majątku organów zarządzających czy wspólników, który może składać się zarówno z wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych. Dzięki temu, że spółka kapitałowa ma osobowość prawną może nim swobodnie zarządzać. W przypadku spółki z o.o. minimalna wysokość kapitału to 5 tys. zł natomiast spółka akcyjna musi wnieść go w wysokości co najmniej 100 tys. zł.

Wysokość kapitału zakładowego świadczy o wiarygodności i wypłacalności przedsiębiorstwa. Dzięki niemu za długi odpowiedzialna jest spółka, a majątek osób nią zarządzających stanowi całkowitą odrębność. To jedna z cech, która skłania do przekształcenia biznesów prowadzonych w ramach innych form prawnych w spółki kapitałowe. W takim procesie można uzyskać wsparcie między innymi od kancelarii Vertex oferującej obsługę spółek. Jest to rozwiązanie dla prężnie działających firm, ponieważ spółki kapitałowe to najczęściej duże przedsiębiorstwa.

Kto rządzi w spółce kapitałowej?

Do istotnych cech spółki kapitałowej należy to, że jej wspólnicy (skład osobowy) i kapitał są zmienne. Grono wspólników może się rozszerzać wraz z, na przykład, pozyskiwaniem inwestorów lub zmniejszać. Jeśli jeden ze wspólników zdecyduje się zrezygnować, nie wpływa to na ciągłość funkcjonowania firmy. Co ważne, grono wspólników to tylko jeden z organów spółki. Ich rola ogranicza się do funkcji uchwałodawczej, np.  zmiany umowy spółki lub powoływanie zarządu.

Innym organem spółki jest zarząd, który ma funkcję wykonawczą. Wprowadza w życie uchwały wspólników, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Ostatni organ to rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Do jej zadań należy przede wszystkim sprawowanie kontroli nad wszystkimi dziedzinami działalności spółki.