Dlaczego warto korzystać z doradztwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

doradztwo biznesowe

Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala ochronić przedsiębiorcę przed bankructwem, a nawet przywrócić płynność finansową firmie. Z tego właśnie powodu jest to rozwiązanie coraz chętniej wybierane przez przedsiębiorców. Na początku warto jednak skorzystać z doradztwa restrukturyzacyjnego. Pomoc uprawnionego doradcy restrukturyzacyjnego jest niezwykle przydatna. Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z usług takiego doradcy!

Jakie korzyści płyną z doradztwa restrukturyzacyjnego?

W otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego bardzo często przedsiębiorcom przydaje się wsparcie doradców restrukturyzacyjnych, którzy mają dużą wiedzę i doświadczenie, a także zapewniają kompleksową pomoc i obsługę restrukturyzacyjną. Doradztwo restrukturyzacyjne to przede wszystkim udzielanie porad, wyjaśnień i przedstawianie opinii z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Doradca restrukturyzacyjny doradza, kontroluje oraz nadzoruje cały proces dotyczący postępowania restrukturyzacyjnego. Bierze także udział w negocjacjach z wierzycielami i zawiera z nimi układy. Dużą korzyścią, jaka płynie ze współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, jest możliwość reprezentowania stron. Uprawnieni doradcy mogą występować jako pełnomocnicy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Doświadczeni doradcy z pewnością pomogą Ci  wybrać rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, opracować strategię restrukturyzacji firmy, przygotować wniosek do sądu, sporządzić plan restrukturyzacyjny, znaleźć źródła finansowania czy przygotować plan działań naprawczych. Zatem warto skorzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego już na wczesnym etapie problemów z płynnością finansową – dodaje specjalista z kancelarii Legal Liability w Łodzi.

Co warto wiedzieć o zawodzie doradcy restrukturyzacyjnego?

Doradca restrukturyzacyjny to zawód, który pojawił się w prawie wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Doradca pełni funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym, nadzorcy układu i nadzorcy sądowego, zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym czy doradcy restrukturyzacyjnego poza postępowaniem. Nadzór nad doradcami restrukturyzacyjnymi sprawuje sąd, sędzia-komisarz oraz minister sprawiedliwości. Wymogi dotyczące kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych określa ustawa o licencji syndyka.