Jak działa ulga podatkowa na cele związane z COVID?

podatki

Pojawienie się wirusa SARS-COV-2 oraz pandemii COVID-19 odcisnęły swoje piętno na funkcjonowaniu wszystkich branż gospodarki, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia obrotów i przychodów. Wymusiły także wiele działań profilaktycznych od stosowania urządzeń dezynfekujących i filtrujących powietrze po środki ochronne takie jak maski antywirusowe. Dla odciążenia firm pojawiło się wiele regulacji zebranych w kolejnych Tarczach Antykryzysowych.

Najważniejsze ulgi z tytułu pandemii COVID-19

Zmiany w systemie podatkowym wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 były z konieczności dość skomplikowane i często wymagały skorzystania z usług firm profesjonalnie zajmujących się doradztwem podatkowym. W Katowicach specjalizuje się w nim m.in. Biuro Rachunkowe Plus, oferujące prowadzenie ksiąg handlowych i rejestrów VAT, a także pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej. Wśród najważniejszych ułatwień dla biznesu wprowadzonych w ramach pakietów pomocowych znalazły się ulgi z tytułu przeterminowanych zobowiązań, odpisów amortyzacyjnych, a także związane z zakłóceniami w obrocie gospodarczym.

Ulgi z tytułu przeterminowanych zobowiązań

Tarcze Antykryzysowe zawierały m.in. przepisy zezwalające na odliczenie złych długów. Dłużnicy mogli nie zaliczać do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania, o ile jego przychody są niższe o przynajmniej połowę, w stosunku do roku ubiegłego. Wierzyciele mieli natomiast możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość zobowiązania, które nie zostało spłacone w ciągu 30 dni od upływu terminu.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny i darowizny

Jednorazowy odpis amortyzacyjny to możliwość zaliczenia w koszty działalności wydatków na środki trwałe do wytwarzania artykułów potrzebnych do walki z epidemią. Istniała też możliwość odliczenia darowizn na działania służące zwalczaniu pandemii wykonywane przez wybrane podmioty m.in. prowadzące działalność leczniczą oraz odliczenia wartości darowizn rzeczowych.

Ulgi związane z zakłóceniami w obrocie gospodarczym

W Tarczach Antykryzysowych przewidziano też możliwość odliczania kosztów poniesionych w związku z problemami w przepływie towarów i niemożnością wywiązania się z zawartych umów z powodu pandemii. W koszty można było wliczyć kary umowne i odszkodowania za nietrzymanie warunków kontraktów.

Prawidłowe rozliczenia podatków i wykorzystanie przysługujących ulg i zwolnień wymaga skorzystania z usług fachowej firmy zajmującej się księgowością. W Katowicach dobrym wyborem okaże się Biuro rachunkowe Plus, które obsługuje małe, średnie i duże firmy oferując obsługę podatków, kadr i płac.