Jak wyglądają przeglądy instalacji elektrycznej NN i SN?

instalacje elektryczne

Okresowy przegląd instalacji elektrycznych odgrywa niezwykle ważną rolę w zapewnianiu funkcjonalności urządzeń technicznych. Dzięki przeprowadzonej kontroli możliwe jest zweryfikowanie stanu instalacji oraz wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości i usterek, ale przede wszystkim – zapewnienie bezpieczeństwa pod względem zagrożeń pożarowych. O tym, jak wyglądają przeglądy instalacji elektrycznej NN i SN opowiadamy w artykule.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej niskiego napięcia?

Przegląd instalacji elektrycznej niskiego napięcia zawsze powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Kontrolę należy przeprowadzić po zakończeniu budowy obiektu, po przebudowie lub modernizacji instalacji oraz okresowo – w trakcie jej użytkowania. Przegląd obejmuje kilka czynności, wśród których wyróżnić można:

  • sprawdzanie – kontrolowana jest wówczas zgodność instalacji z odpowiednimi wymaganiami i normami,
  • oględziny – na tym etapie instalacja sprawdzana jest przez specjalistę bez użycia próbników i mierników,
  • próby – wykonywane są pomiary instalacji elektrycznej przy pomocy próbników i mierników w celu określenia wartości niewykrywalnych na etapie oględzin,
  • protokołowanie – czyli zapisywanie wyników oględzin i prób,
  • konserwacja – obejmuje ona czynności techniczne i administracyjne, które mają na celu utrzymanie instalacji w stanie spełniającym wymagane funkcje lub – w niektórych przypadkach – przywrócenie jej pełnej funkcjonalności.

Zakres oględzin instalacji elektrycznej zależy w dużej mierze od potrzeb obiektu, jego przeznaczenia oraz wyposażenia.

Przegląd instalacji średniego napięcia

Kontrole instalacji średniego napięcia przebiegają bardzo podobnie jak te, które przeprowadzane są w celu sprawdzenia stanu instalacji niskiego napięcia. Jak mówi ekspert z firmyakint, która wykonuje pomiary elektryczne w Warszawie:

Przegląd instalacji średniego napięcia obejmuje przede wszystkim wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiarów transformatorów, rozdzielnic i  wyłączników SN oraz  przeprowadzenie prób napięciowych. Podczas kontroli przeprowadzane są także prace konserwacyjne.

Warto pamiętać o tym, że przeglądy instalacji elektrycznej zarówno niskiego, jak i średniego napięcia, muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające specjalne uprawnienia. Tylko rzetelna i odpowiednio wykonana kontrola jest w stanie zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo użytkowania instalacji.