Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to umiejętność, którą powinien nabyć każdy z nas. Prawidłowo udzielone wsparcie może bowiem zwiększyć szanse na przeżycie nawet 3 razy. Nierzadko zdarza się jednak tak, że osoby, które znajdują się w takiej sytuacji, panikują. Aby zachować zdrowy rozsądek, warto przejść kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jakie są najważniejsze zasady podczas takich procedur?

Widzę poszkodowanego, co dalej?

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu nie rozpoczyna się od resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tylko dużo wcześniej. O to, jakie pierwsze kroki należy podjąć, zapytaliśmy specjalistę z firmy zajmującej się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy w Warszawie Alerta, który wyjaśnił:

– Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, udzielając pierwszej pomocy, jest wołanie o pomoc. Chodzi o zawołanie innych osób, które mogą pomóc w wykonywaniu poszczególnych procedur. Oprócz tego trzeba też zadbać o własne bezpieczeństwo, czyli na przykład sprawdzić, czy w otoczeniu poszkodowanego nie znajdują się toksyczne opary albo odsłonięte przewody. Kolejnym krokiem jest ocena stanu poszkodowanego, a w miarę możliwości zebranie wywiadu o dolegliwościach i przyjmowanych lekach. W przypadku utraty przytomności czy poważnych obrażeń trzeba zadzwonić pod 999 albo 112 i wezwać pomoc medyczną.

Pomoc wezwana, co dalej?

Po wezwaniu pomocy można przejść do czynności ratunkowych, których zakres zależy od stanu poszkodowanego. Podczas szkolenia z pierwszej pomocy medycy omawiają i prezentują w praktyce schematy postępowania. Na szczególną uwagę zasługuje oczywiście resuscytacja krążeniowo-oddechowa, którą trzeba przeprowadzić u nieprzytomnego. Polega na naprzemiennym wykonywaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 wdechów, które muszą być poprzedzone udrożnieniem dróg oddechowych rękoczynem czoło – żuchwa oraz ściśnięciu nozdrzy.

W przypadku poszkodowanego, który oddycha, często konieczne okazuje się ułożenie go w pozycji bocznej bezpiecznej, aby uniknąć zadławienia i zaczekanie na przyjazd służb. W zakres pierwszej pomocy wchodzi również opatrywanie zwichnięć, oparzeń i złamań oraz wsparcie w przypadku zadławienia, epilepsji, zwału serca czy krwotoku. W przypadku braku dostatecznej wiedzy warto zadzwonić na numer alarmowy i wykonywać polecenia operatora.