Jaki hałas generuje pompa ciepła?

Przy wyborze pompy ciepła większość osób skupia się na jej mocy grzewczej, wydajności COP oraz SCOP, a także rodzaju dolnego źródła ciepła. Niewiele z nich bierze jednak pod uwagę parametr, który ma znaczący wpływ na komfort przebywania w budynku wyposażonym w pompę ciepła, jakim jest poziom emitowanego przez nią hałasu. W tym artykule skupiamy się więc na tym, jak głośne mogą być pompy ciepła i co wpływa na ich tak zwaną moc akustyczną.

Jakie elementy generują hałas podczas pracy pompy ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które zbudowane są z wielu elementów. Na głośność ich pracy największy wpływ mają jednak przede wszystkim:

  • sprężarki, odpowiedzialne za podnoszenie ciśnienia czynnika grzewczego do poziomu jego skraplania i wydzielania ciepła,
  • wentylatory, stosowane w pompach powietrznych i powietrzno-wodnych,
  • pompy obiegowe, usprawniające przepływ czynnika grzewczego.

Od czego zależy poziom hałasu emitowany przez pompę ciepła?

Poziom hałasu emitowanego przez pompę ciepła zależy przede wszystkim od jakości wybranej jednostki, a także wykorzystywanego przez nią dolnego źródła ciepła. W związku z tym gruntowe pompy ciepła są zazwyczaj o wiele cichsze niż na przykład modele powietrzne. Dodatkowo na ten parametr wpływ ma również aktualna moc grzewcza urządzenia, która jest zmienna w zależności od temperatury na zewnątrz lub wyższego zapotrzebowania na ciepło w budynku. Wobec tego im jest ona większa, tym pompa ciepła pracuje głośniej.

Jak głośno pracują pompy ciepła?

Aby dowiedzieć się, jaki hałas generuje pompa ciepła, należy sprawdzić jej etykietę energetyczną. To na niej znajdują się bowiem informacje związane z mocą akustyczną jednostki. Najczęściej wartości te oscylują jednak w granicach około 40 dB, czyli mieszczą się w wymogach regulowanych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, według którego na terenach o zabudowie jednorodzinnej nie może on przekraczać 50 db w dzień oraz 40 db w nocy.

Chcąc mieć jednak pewność, że hałas generowany przez pompę ciepła nie będzie przeszkadzał zarówno mieszkańcom domy, jak i sąsiadom, najlepiej poradzić się w kwestii związanej z jej umiejscowieniem specjalistów, takich jak firma wiertnicza DANIEL, zajmujących się montażem tego typu urządzeń grzewczych. Dodatkowo rozwiązaniem pozwalającym obniżyć słyszalność hałasów generowanych przez jednostkę można także poprzez nasadę krzewną i drzewną wykonaną w odpowiedniej odległości od urządzenia, która stanie się swoistego rodzaju, naturalną barierą akustyczną.