Rozbiórka a wyburzanie budynku – gdzie leży różnica?

rozbiorka budynku

Niektóre budynki w wyniku złego stanu technicznego, który stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi poddawane są likwidacji. Stary lub uszkodzony budynek można usunąć z działki budowlanej na dwa sposoby: dzięki rozbiórce lub wyburzeniu. W świetle prawa budowlanego obie metody mają jeden cel, jednak w rzeczywistości ich przebieg wygląda nieco inaczej. Zatem kiedy można mówić o rozbiórce, a kiedy o wyburzeniu budynku?

Rozbiórka budynku

Sama nazwa procesu pochodzi jeszcze z czasów, kiedy większość prac budowlanych było wykonywanych ręcznie, bez użycia profesjonalnego sprzętu. Jak można się szybko domyślić, rozbiórka służy likwidacji budynku poprzez demontaż jego poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Rozbiórka ma swoje zastosowanie najczęściej w przypadku mniejszych obiektów budowlanych takich jak domy jednorodzinne, gdzie do ich wzniesienia użyto tradycyjnych materiałów jak drewno, cegły czy zaprawy murarskie. To co wyróżnia proces rozbiórki to możliwość ponownego wykorzystania zdemontowanych części konstrukcji, które po odpowiednich zabiegach renowacyjnych nadadzą się do ponownego użytku.

Czytaj także: https://www.kochamwies.pl/kruszywo-niezbednik-na-kazdej-budowie/

Wyburzanie konstrukcji betonowych

Wyburzanie budynku, w przeciwieństwie do procesu rozbiórki, ma na celu kompleksowe i definitywne usunięcie obiektu budowlanego bez zachowania jego elementów konstrukcyjnych. W telegraficznym skrócie, podczas wyburzania stosuje się metody mechaniczne, dzięki którym budynek w stosunkowo krótkim czasie zrównuje się z ziemią. Rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych okazuje się zbyt czasochłonna, wręcz nieopłacalna, dlatego wyburzanie coraz częściej zastępuje tradycyjne metody likwidacji budynków. Do całkowitej destrukcji obiektów budowlanych oraz przystosowywania terenu do jego ponownego zagospodarowania wykorzystuje się ciężki sprzęt w postaci koparek, dźwigów, walców czy spycharek. Do wyburzania większych obiektów budowlanych często stosuje się również materiały wybuchowe, które znacznie skracają proces likwidacyjny.

Rozbiórka i wyburzanie – tylko profesjonalne usługi

Niezależnie od wybranej metody likwidacji budynku, jego usuwanie powinno odbywać się w warunkach kontrolowanych przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Warto skorzystać z profesjonalnych usług wyburzania lub rozbiórki budynków betonowych. Co więcej, wiele firm w ramach kompleksowych usług podejmuje się również kruszenia odpadków budowlanych, a także ich transportu czy utylizacji. Warto zaznaczyć, że możliwy jest również demontaż konstrukcji metalowych, których elementy można oddać do skupu złomu. Proces rozbiórki czy wyburzania domu wygląda obecnie dużo bardziej korzystnie niż jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy większość prac likwidacyjnych należało zorganizować na własną rękę.