Ryzyko związane z bezpieczeństwem obiektu. Rodzaje zagrożeń        

bezpieczenstwo obiektu

We współczesnym świecie musimy mierzyć się z różnymi zagrożeniami dla ludzi i mienia. Ryzyko związane z niektórymi z nich można w dużym stopniu zniwelować, inwestując m.in. w ochronę fizyczną obiektów i inne usługi oferowane przez agencje ochrony. Dowiedz się więcej o rodzajach zagrożeń i sprawdź, jak się zabezpieczyć.

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia możemy podzielić na naturalne i wywołane przez człowieka. Wśród zagrożeń naturalnych możemy wyróżnić m.in. takie zjawiska jak powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wyładowania atmosferyczne, upały i mrozy. Występowanie niektórych z tych zagrożeń można przewidzieć, inne są niemalże całkowicie nieprzewidywalne. Zdecydowanie warto przeanalizować, jakie zagrożenia naturalne mogą dotknąć dany obiekt i spróbować zabezpieczyć się przed nimi już na etapie projektu. Ważną rolę odgrywają nie tylko kwestie związane z konstrukcją, lecz również odpowiedni system alarmowy, który zawczasu wykryje zagrożenie, np. pożarowe, i umożliwi powiadomienie służb ratunkowych.

Zagrożenia wywołane przez człowieka

Często znacznie bardziej niebezpieczne są jednak zagrożenia wywołane przez człowieka. Ich rodzaj bardzo często zależy od specyfiki obiektu. Banki i kantory będą bardziej narażone na takie zagrożenia jak napad, wyłudzenie czy włamanie, a obiekty przemysłowe muszą chronić się m.in. przed sabotażem lub szpiegostwem przemysłowym. Wśród często spotykanych zagrożeń związanych z działalnością człowieka specjaliści z agencji ochrony Best Security wymieniają przede wszystkim wandalizm, zakłócanie porządku publicznego, niszczenie mienia czy kradzieże. Przed takimi niebezpiecznymi zdarzeniami chroni nas oczywiście policja i służby państwowe, wiele osób decyduje się jednak korzystanie z usług firm prywatnych.

Rola ochrony fizycznej obiektów

Agencje ochrony oferują usługi, które pozwalają zabezpieczyć się przed różnymi rodzajami zagrożeń. Ochrona fizyczna obiektów, polegająca na obecności ochroniarzy, przede wszystkim chroni nas przed działalnością człowieka, czyli m.in. przed napadami, kradzieżami, sabotażem czy aktami wandalizmu. Warto jednak pamiętać, że pracownicy ochrony są także przeszkoleni do sprawnego działania w przypadku wystąpienia zagrożeń wywołanych przez czynniki naturalne. Profesjonalne agencje, oprócz ochrony fizycznej, oferują także inne usługi, które przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa. Należą do nich m.in. monitoring wizyjny, elektroniczne systemy zabezpieczeń czy audyty.