Znaczenie umiejętności miękkich w pracy z seniorami

seniorzy

Opieka nad  seniorami to zajęcie bardzo często wybierane przez osoby szukające zarobku za granicą. Praca ta wymaga nie tylko opanowania całego szeregu umiejętności praktycznych. Równie ważne są tak zwane kompetencje miękkie. Czym one są i dlaczego odgrywają tak istotną rolę w codziennych kontaktach z osobami starszymi? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Czym są umiejętności miękkie?

Umiejętności miękkie, nazywane też interpersonalnymi, to różnego rodzaju zdolności, które definiują osobowość człowieka oraz sposób, w jaki funkcjonuje on w otoczeniu innych ludzi. Są to między innymi:

  • empatia – czyli umiejętność rozpoznawania emocji odczuwanych przez innych ludzi,
  • wrażliwość – zdolność do odpowiedniego reagowania na stany emocjonalne innych,
  • cierpliwość – umiejętność panowania nad własnymi emocjami,
  • odporność na stres – czyli zdolność do podejmowania decyzji i działań w sytuacjach wywołujących duży stres, np. w sytuacji zagrożenia życia własnego lub innych osób,
  • komunikatywność – umiejętność nawiązywania dobrych relacji z ludźmi, nawet mimo barier językowych.

W przeciwieństwie do umiejętności twardych, takich jak znajomość języka, obsługa komputera czy prowadzenie samochodu, umiejętności miękkie nie są mierzalne. Nie można ich sprawdzić przy pomocy żadnej uniwersalnej skali, ich ocena jest całkowicie subiektywna.

Dlaczego umiejętności miękkie są ważne w opiece?

Umiejętności miękkie odgrywają istotną rolę w każdym zawodzie wymagającym kontaktu z drugą osobą. Jak wyjaśnia przedstawiciel agencji Prestige24h,w przypadku opieki nad osobami starszymi rola ta jest wręcz kluczowa. Od tego w jakim stopniu rozwinięte są umiejętności interpersonalne opiekuna zależy, czy będzie on w stanie dobrze wykonywać swoje obowiązki. Należy pamiętać, że osoby starsze mogą być trudnymi pacjentami, a zajmowanie się nimi będzie wymagać dużej cierpliwości, empatii oraz wytrzymałości psychicznej. Opiekunowie pozbawieni tych cech są dużo bardziej narażeni na negatywne skutki stresu towarzyszącego pracy, a przez to częściej doświadczają wypalenia zawodowego i pogarsza się ich kondycja psychiczna. Osoby pozbawione odpowiednich cech osobowości oraz podejścia mają również problem z nawiązywaniem kontaktu z seniorem czy jego rodziną, co prowadzić może do mniej lub bardziej poważnych konfliktów.

Podsumowując – każdy opiekun osoby starszej powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje interpersonalne, które pozwolą mu poradzić sobie w trudnej pracy. Choć nie są one mierzalne, a nauczenie się ich nie jest proste, warto pracować nad ich rozwijaniem.